Uslijed nepotpisivanja Kolektivnog ugovora, Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH, u koordinaciji sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije TK, organizovao je štrajk u svim zdravstvenim ustanovama na području TK. Ovaj štrajk je počeo 4. juna 2018. godine, te je kao štrajk solidarnosti na području cijele FBiH, podrška generalnom štrajku doktora medicine i stomatologije u TK u trajanju od pola sata u brojnim zdravstvenim ustanovama širom Federacije BiH.

U proteklim sedmicama potpisani su Kolektivni ugovori SDMS u više kantona Federacije BiH, ali uslijed sramnih poteza pojedinih direktora zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona, kao i odsustva reakcije vlade Tuzlanskog kantona  koja je najodgovornija za sadašnji položaj ljekara, jedino u ovom kantonu nije potpisan Kolektivni ugovor. Nezavisni blok smatra da je sramotno ponašanje nadležnih institucija koje su dozvolile da ljekari budu dovedeni u poziciju da svoja prava traže štrajkom. Ovdje se posebno ističe menadžment UKC-a Tuzla koji po drugi put tuže svoje kolege ljekare koji su članovi sindikata,a isto je uradila i ustanova Dom zdravlja Tuzla na čelu sa trenutnim menadžmentom. S obzirom da trenutni menadžmenti ovih ustanova, odnosno njihovi predstavnici učestvuju u pregovorima kao tim Vlade TK, smatramo da postoji sukob interesa koji stvara dodatni jaz između kolega ljekara i pogoršava situaciju u ionako lošem sistemu zdravstva.

Nezavisni blok poziva nadležne institucije, ministarstva i prije svega Vladu TK da odmah riješi nastale probleme u svom  zdravstvenom sistemu. Štrajk i nezadovoljstvo ljekara se mora riješiti, a Vlada mora pokazati odgovornost prema svojim građanima. Nezadovoljstvo ljekara je direktni uzrok svakodnevnog odlaska ljekarskih kadrova iz BiH i svako ignorisanje problema vodi daljem odlasku ljekara. Nezavisni blok podržava zahtjeve doktora medicine i stomatologije za potpisivanje kolektivnih ugovora, ali i svih uposlenika i sindikata iz oblasti zdravstva  Federacije Bosne i Hercegovine, uz potrebne korekcije koeficijenta na osnovu sada postojećih, a koji će omogućiti jednaka primanja i adekvatne uslove rada na nivou cijele F BiH.

Odbor za zdravstvo NB-a