U Cazinu je sinoć zasjedao Kantonalni izborni štab Nezavisnog bloka Unsko – sanskog kantona, za čijeg predsjednika je tom prilikom imenovan Nisvet Jusić, poslanik u Skupštini USK-a.

Glavni zadatak Kantonalnog izbornog štaba biće upravljenje aktivnostima u cilju što bolje pripreme kampanje za Opće izbore u oktobru ove godine.

Na sinošnjem sastanku utvrđen je i plan aktivnosti općinskih i gradskih organizacija, a istaknuto je i da će se NB USK-a prilikom sastavljanja kandidatskih listi voditi jednim od osnovnih principa Nezavisnog bloka – svaki član NB ima pravo da bira i da bude biran na određenim pozicijama.

Nezavisni blok USK-a pozvao je sve zainteresovane građane, simpatizere i aktiviste NB da uzmu aktivno učešće u procesu predlaganja kandidata koji će se naći na listama Nezavisnog bloka za oktobarske izbore.