Vijećnica Nezavisnog bloka u Gradskom vijeću Bihać Elvira Selmanović je na jučerašnjoj sjednici ponovo otvorila pitanje rješavanja sigurnosti građana u Bihaću, posebno u onim dijelovima grada koji su blizu mjesta na kojima borave migranti, ali i drugi nelegalni korisnici. S tim j vezi je postavila vijećničko pitanje i zatražila da Komunalna inspekcija Grada Bihaća naloži PIO/MIO FBiH, tj. vlasniku  građevine Dom penzionera u Bihaću, da objekat zaštiti od ulaska ljudi, na način da se postavi ograda, zazidaju ulazi ili nešto sl., kao i da se, po mogućnosti hitno isele lica -migranti koji tu borave i da isti smjeste u za njih predviđene objekte.

Također, zatražila je i da se ispita da li se može prekršajno kazniti lica koje je neki dan dovezlo kamion sa drvima i odložilo pred taj objekat, a isto je objavljeno na društvenim mrežama?

Vijećnica Selmanović nije stala samo na ovim pitanjima i prijedlozima u GV Bihać, nego se danas i direktno obratila komesaru USK, te Službi za inspekcijske poslove Grada Bihać i zatražila od njih “u ime građana zgrada koji žive u blizini ovog objekta, koji pored bojazni za svoju sigurnost, trpe buku, galamu, odlaganje smeća, širenja neugodnog mirisa u toplijim danima ne mogu otvoriti prozore i nemaju sigurnost za sebe i svoju djecu” da hitno reagiraju i obavijeste nju i javnost o poduzetim mjerama.

Ovo je još jedna u nizu direktnih mjera i inicijativa koje za poboljšanje života i sigurnosti građana u Bihaću je pokrenula ova agilna vijećnica iz Nezavisnog bloka.

Očekujemo da nadležni u MUP-u, Inspekcijama i PIO/ MIO FBiH hitno reaguju o čemu ćemo i nadalje obavještavati javnost.