Vijećnica Nezavisnog bloka u Gradskom vijeću Bihaća Elvira Selmanović aktivno se uključila i podržala akciju da više žena budu uključene u društvene procese i donošenje odluka u ovoj lokalnoj zajednici, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini.

Potvrdila je to i na jučerašnjem gostovanju na kantonalnoj televiziji, na kojoj je učestvovala zajedno sa direktoricom NO “Glas žene” Enisom Raković i kolegicom iz GV Šeherzadom Delić. Podržala sam inicijativu i kampanju ove organizacije s nazivom “100 žena 100 ulica”.

U sklopu ove kampanje za grad Bihać je prijedlog da 5 ulica u gradu nose imena 5 žena, i to:

1. Vahida Maglajlić

2. Ajša Iška Sadiković

3. Dona Ares

4. Rašida Šakić i

5. Hadžera Ibrahimpašić Šakić

Ovakva inicijativa biće upućena u nadležnu službu grada Bihaća, a kada dođe na jednu od sjednica vijeća nadamo se da će kolegice i kolege vijećnici iste jednoglasno usvojiti.

“Smatramo da su žene nepravedno zanemarene u našoj lokalnoj zajednici, ali i opštoj kulturi sjećanja. Od 357 ulica u gradu Bihaću samo 11 ulica nose imena žena, a ovakvim kampanjama nastojati ćemo ispraviti nepravdu.

U budućnosti ćemo uključiti i druge žene a posebnu važnost želimo istaći žanama koje su dale svoje živote za državu BiH,” izjavila je vijećnica Nezavisnog bloka u Bihaću Elvira Selmanović.