Žena sam koja je dugo godina pristuna u svijetu privatnog biznisa a danas sam u svijetu obrazovanja, što me ponukalo da se uključim i u politički život.

Kroz svoj radni angažman uvijek nastojim predstaviti i istaći ženu.

Zbog toga, moje dame, birajte žene na listama Nezavisnog bloka jer će se one dostojanstveno boriti za sve vas i učiniti će da žena ima jaku poziciju koju zaslužuje, kako u sferi političkog života, tako i u sferi biznisa.

Samo jaka žena može osnažiti druge žene…

Vaša Jasminka Murić (br 4)

NB Cazin