U okviru besplatnog predstavljanja u emsijama izbornih programa na javnim emiterima, predstavnici Nezavisnog bloka su širom Bosne i Hercegovine javnosti prezentirali okvire budućih i konkretnih mjera koje će provoditi u mandatu 2020 – 2024.

Poslušajte kratku poruku Harisa Avdibegovića, predsjednika Nezavisnog bloka Ilijaš i nosioca liste kandidata Nezavisnog bloka za općinsko vijeće ove općine:

Svi naši lokalni izborni programi po općinama u oba bh entiteta, rezultat su potreba građana i odraz su temeljnih načela Nezavisnog bloka.

Više o tome, govorio je profesor Šemsudin Bilinović, kandidat Nezavisnog bloka za Općinsko vijeće Ilijaš, redni broj 4: