Amer Obradović, zastupnik Nezavisnog bloka u PD Parlamenta Federacije BiH danas je podnio dvije inicijative vezane su za imunizaciju građana što je u ovom momentu najvažnije pitanje i zadaća svih nosilaca odgovornosti, ne samo u ovom entitetu nego i u cijeloj Bosni I Hercegovini.

“ Prvom inicijativom zahtijevam uvođenje elektronske prijave za izražavanje interesa za vakcinaciju i to na web-stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (www.covid19.fbihvlada.gov.ba) na kojoj će se postaviti jednostavni upitnik na kojem će građani i građanke sa prebivalištem na području entiteta Federacija BiH moći izraziti interesovanje za primjenu vakcine protiv COVID-19.

Drugom inicijativom zahtijevam pripremu organigrama sistemske vakcinacije u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine na način da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zatraži od Vlade Republike Srbije i nadležnih organa u Srbiji sve prijedloge informacija i planova organizacije sistemske vakcinacije u ovoj državi, a posebno pravilnike i procedure uvođenja lica, organizaciju rada i potrebnih resursa za provođenje masovne vakcinacije, ” izjavio je zastupnik Obradović, pojašnjavajući inicijative koje je danas uputio.

“Obrazloženja ovih inicijativa su opširnija i moguće da su predstavnici Ministarstva zdravstva pokrenuli neke aktivnosti po ovom pitanju, ali smatram da građani moraju biti pravovremeno informisani i upućeni kako bi već zakašnjela masovna imunizacija konačno počela.

Vrlo je važno da postoji i koordinacija između FBiH i kantona, kako bi građani imali jednak tretman i mogućnosti,” naglašava Obradović.

Press služba