Zastupnik Amer Obradović traži Ministarstvo za iseljeništvo u novoj Vladi Federacije

Zastupnik Nezavisnog bloka u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine predložio je novouspostavljenoj parlamentarnoj većini da pri izmjenama strukture Vlade Federacije, umjesto ”kozmetičkih izmjena” naziva ministarstava, ponudi konkretan iskorak i uspostavi Federalno ministarstvo za iseljeništvo.

“Uspostava ovog Ministarstva bi postavila temelje za stvaranje zakonskog okvira o statusu bosanskohercegovačke dijaspore na entitetskom nivou, u izostanku onoga što se popularno naziva ‘nedostatak političke volje’ za donošenje okvirnog rješenja na nivou države. Nažalost, ovo bi trebala biti državna priča, ali svjesni smo da aktuelni politički lideri osim vlastitih privilegija ne mogu dogovoriti ništa u interesu države. Također, dijaspora dugo traži neko rješenje po ovom pitanju, a ovo je strateški važno polje koje ne treba miješati sa pitanjima kakva su obnova infrastrukture“, dodaje Obradović.

Ministarstvo bi generiralo i okvir za saradnju u aspektima gdje jedinice lokalne samouprave rade značajan posao poput općinskih ureda za saradnju sa dijasporom.

„Federalno ministarstvo za iseljeništvo bi svoj fokus imalo na osiguranju zaštite prava građana i građanki sa područja Federacije BiH, koje žive i rade van BiH, te se ne preklapa sa onim što je implementacija Aneksa 7, Sporazuma o povratku izbjeglih i raseljenih lica, već se bavi migracijom u širem kontekstu – kako ratnom, tako i ekonomskom – jer ta ‘ekonomska migracija’ raste ‘iz dana u dan’. Potreban nam je strateški pristup kako mobilizirati ekonomski potencijal koji dijaspora ima, a istovremeno se baviti i statusnim pravima naših državljana koji su izvan zemlje – biti institucija koja će zaštititi njihova prava“, dodaje Obradović.

Obradović smatra da bi ova institucija mogla osigurati prilike za sufinansiranje dijasporinih investicija, ponuditi strategiju za prenos stečenih znanja iz dijaspore te dati model za umanjenje posljedica „odliva mozgova“ iz domovine.

„Ovo bi bio način da novouspostavljena većina hoće da radi u interesu građana i da hoće da mijenja pristup od kojeg bi naši građani koji žive van granica Bosne i Hercegovine, a i sama država, itekako imali koristi“, zaključio je Amer Obradović, poslanik Nezavisnog bloka u Parlamentu FBiH.

Press služba