Nezavisni blok ne odmara nego s riječi prelazi na djela

Koristeći svoja ovlaštenja kao Federalni zastupnik i član 116. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBIH, Amer Obradović je danas dostavio zastupničko pitanje:

Poslaničko pitanje

„Tražim da mi dostavite detaljne informacije o svim tenderima/nabavkama i potpisanim ugovorima koje je JP Ceste FBiH sklopilo sa firmama/kompanijama za izgradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i nadzor magistralnih cesta/mostova/tunela/vijadukta i svih saobraćajnica koje su u nadležnosti JP Cesta FBiH za vremenski period 1. januar 2015. godine do 1. juli 2019. godine. Također, dostavite mi spisak svih realiziranih ugovora i tendera, te informaciju o aneksima ugovora, kao i informaciju da li su ugovori realizirani u rokovima i informaciju o svim ugovorima koji nisu završeni prema zadanim rokovima i gdje su rokovi za završetak radova probijeni i koliko vremena. Ovaj zahtjev se odnosi i na sve ugovore za koje niste, Zakonom o javnim nabavkama, bili dužni raspisati javni poziv i tender.“

Nakon ove, slijede i ostale inicijative kao i aktivnosti na nižim nivoima.

Press služba