Elvira Selmanović, vijećnica Nezaviosnog bloka u Gradskom vijeću Bihać, putem Facebook statusa osvrnula se na današnju sjednicu vijeća:

I danas je na sjednici prilikom odgovora na vjećnička pitanja i inicijative vijećnika, Gradonačelnik Grada Bihaća Šuhret Fazlić, onako kako je postala uobičajena praksa, koristio govornicu da se politički obračuna sa svojom neistomišljenicima, pa čak i manipulativno postavljajući pitanja vijećnicima znajući da nemaju poslovničku sposobnost da mu odgovore.

I danas je prijetio onim vijećnicima koji nisu glasali za Budžet da zbog toga neće ubuduće usvojiti niti jednu inicijativu od strane njih, obmanjući javnost u pogledu mene kao direktora, da sam bila loš menadžer.

Jasno je sa 47 sjednice održane 30. 01. 2020. godine rekao da je moja smjena usred mandata politička volja većine u vijeću iako ga je Služba koja prati nadzor nad javnom ustanovom čiji sam bila direktor dva puta upozoravala, te kako je moja smjena nezakonita.

Sve to smatram krajnje bahatim i zlonamjernim ponašanjem, kada govorim o etičkom kodeksu izabranog zvaničnika, a i kada se tiče zloupotrebe ovlasti i ovlašćenja kao jednom od elemenata krivičnog djela