Ova općina treba da se gradi i razvija, ali izgradnju stambenih i poslovnih objekata mora pratiti adekvatna infrastruktura – parkinzi, škole, parkovi… To se prije svega odnosi na naselje Stup, gdje građani godinama bezuspješno traže rješavanje ovih problema.

„Situacija u našoj zemlji je zaista sve teža i niko ne može kriviti ljude koji odlaze preko granice kako bi pronašli bolje uslove za sebe i svoje porodice“, kaže Jasmin Šarić za politicki.ba.

On je mladi političar i nosilac je liste Nezavisnog bloka za Općinsko vijeće Ilidža.

Glavni uzrok ovakvog stanja je pogrešan pristup i nerad političkih stranaka čije politike se svode na svakodnevna prepucavanja i dizanje nacionalnih tenzija kaže on.

„Upravo zbog toga je meni lično, a nadam se i našim građanima, privlačan moto moje političke opcije Nezavisnog bloka, koji u kampanju ide sa sloganom „Konkretno“.

Dakle, konkretno za lokalnu zajednicu, za građane, bolju budućnost svih, a ne samo odabranih političkih elita“, ističe.

Šarić smatra da pojedinac, mlada osoba, može promijeniti puno toga.

„Prije svega pristup radu na projektima, saradnji sa drugim političkim strankama i komunikaciji sa građanima.

Potrebno je slušati šta je građanima potrebno za svakodnevni život, šta im smeta tokom odlaska na posao, gdje su im potrebni škole i vrtići, parkovi i parkinzi. To je ono što rješava lokalna zajednica i treba o tome razgovarati i staviti po strani visoku politiku koja ne donosi rješenja nikome u ovoj zemlji.

Kad govorim o saradnji sa drugim političkim općinama, smatram da sve dobre projekte treba podržati, te zajednički raditi za dobrobit svih.

Što se tiče pristupa projektima, smatram da ih je potrebno raditi integralno i bez zadrške. Nedopustivo je naprimjer da se jedna dionica puta od dva kilometra obnavlja u tri faze po nekoliko stotina metara, čime se građani nepotrebno maltretiraju“, kaže.

Ako bude izabran najavljuje niz projekata koje kani realizirati:

„Potrebno je prije svega zaštititi rijeke i zelenilo, po kojima je Ilidža oduvijek poznata, a koje se u posljednjih nekoliko godina ugrožavaju bespravnom ili neplanskom gradnjom.

Ova općina treba da se gradi i razvija, ali izgradnju stambenih i poslovnih objekata mora pratiti adekvatna infrastruktura – parkinzi, škole, parkovi… To se prije svega odnosi na naselje Stup, gdje građani godinama bezuspješno traže rješavanje ovih problema.

Također ću se zalagati za otvaranje većeg broja vrtića, izgradnju podzemne garaže, saobraćajno povezivanje svih dijelova Ilidže i druge ozbiljne projekte, koji su na Ilidži trebali biti davno inicirani i završeni.

Dakle, konkretno za Ilidžu i budućnost naših građana“, zaključuje Šarić.