Razija Mujanović, kandidatkinja Koalicije Država pod rednim brojem 4 za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine iz općina Sarajevskog i BPK poziva na donošenje Zakona o sportu na nivou države Bosne i Hercegovine.

“Sportisti su najbolji ambasadori jedne države.

Sport u Bosni i Hercegovini trpi zbog nezainteresovanosti državnih institucija da se pomogne sportu u Bosni I Hercegovini. Mi imamo veliki broj talenata. To naši sportisti pokazuju na velikim takmičenjima I pored velikih poteškoća na koje nailaze naši sportisti.

Naši sportisti ne zahtijevaju mnogo.  Trebalo bi donijeti Zaakon o sportu na državnom nivou I to bi sigurno bilo rješenje za sport u Bosni I Hercegovini,” izjavila je Razija Mujanović, kandidatkinja Koalicije Država pod rednim brojem 4 za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine iz općina Sarajevskog i BPK.

Inače, Razija Mujanović je sa kolegama iz Koalicije DRŽAVA kreirala Prijedlog zastupničke inicijative sa sadržajem Zakona o sportu na nivou Bosne i Hercegovine koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru u ime budućeg zastupničkog kluba “Država” u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Prijedlog između ostalog tretira analizu sporta u BiH, stanje infrastrukture, omladinski, razvojni, amaterski i profesionalni sport kao i reprezentativni sport u Bosni i Hercegovini, ali i poticajne mjere u skladu sa nadležnostima i nivoima, te prava na sportsku mirovinu po osnovu ostvarivanja izuzetnih sportskih rezultata

Press služba