Nezavisni blok je održao svoju redovnu sjednicu Predsjedništva, na kojoj je donesena odluka da se 31. oktobra 2021. godine u Sarajevu, održi Programska konvencija Stranke.

Na ovom događaju će učestvovati 150 delegata iz cijele BiH, a Programska konvencija ima za cilj dodatno ojačati unutrašnje stranačke kapacitete, te utvrditi odgovor Nezavisnog bloka na najvažnija politička pitanja u državi i odrediti strateške političke pravce djelovanja i ponuditi program i rješenja za naredni period.

“Važno je da dodatno i u najširem sazivu utvrdimo naše glavne smjernice, a vjerujem da ćemo do održavanja naše Konvencije, sa partnerima moći dogovoriti i kandidata za člana Predsjedništva BiH koji bi predstavljao koaliciju stranaka centra na narednim izborima.

Uvjereni smo, ma kakva izborna pravila bila, da će to biti novi član Predsjedništva BiH”, izjavio je Vedad Gačanović, generalni sekretar Nezavisnog bloka.

Press služba