Vlada Federacije BiH je na posljednjoj sjednici usvojila tumačenja i uredbu o izjednačavanju prava za penzionisanje policijskih službenika sa državnog nivoa, sa službenicima entitetskog i kantonalnih nivoa, koji su osigurani kod PIO Federacije BiH, što su potvrdili na press konferenciji nakon sjednice ministri za socijalnu politiku i unutrašnje poslove u Vladi FBiH.

Inicijativu za rješavanje ovoga pitanja podnio je polovinom prošlog mjeseca zastupnik Nezavisnog bloka Amer Obradović, koji je, obrazlažući razloge za donošenje ove uredbe Vlade FBiH naglasio da se zbog diskriminacije prema otprilike 2000 ljudi, policijskih službenika koji rade na nivou BiH, iako su imali više uplaćenih doprinosa, prema postojećim propisima imaju manju penziju od kolega sa nižih nivoa.

“Država Bosna i Hercegovina treba da je država jednakih šansi za sve njene građane i to mora biti cilj svim donosiocima odluka. Svjesni smo aktuelne političke situacije i nefunkcionisanja izvršne i zakonodavne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Smatram da Vlada Federacije BiH ima obavezu svojom Uredbom izjednačiti prava za penzionisanje policijskih službenika sa državnog nivoa sa onim službenicima sa nivoa FBiH i kantona a koji su osigurani kod istog PIO/MIO zavoda.

Ovom inicijativom od Vlade FBiH tražim da u roku od 90 dana poduzme sve radnje kako bi se ova inicijativa realizirala i kako ne bi imali diskriminaciju prema onima koji čuvaju sigurnost naše države,” izjavio je tada zastupnik Nezavisnog bloka. Nakon mjesec i po dana, Vlada FBiH je reagirala i pozitivno riješila ovo pitanje važno za veliki broj ljudi u našoj zemlji.

Ovo je dobar primjer koji pokazuje kako odgovorni zastupnici naroda, iako u opoziciji, mogu izvršiti pozitivan pritisak na institucije i pomoći ljudima, biti istinski glas naroda i građana. U prilogu pročitajte inicicijativu zastupnika Obradovića, podnesenu 17. juna 2019. godine.

Press služba