Poštovani,

Sredinom jula u zgradi Parlamentarne skupštine BiH domaću i stranu javnost upoznali smo s našom namjerom o pokretanju novog političkog projekta – NEZAVISNI BLOK. U Sarajevu smo se taj dan okupili sa željom da građanima BiH ponudimo jedan novi pristup i nove prioritete u politici. Okupila nas je svijest o neophodnosti novog političkog pristupa koji će osloboditi sve naše potencijale, odbaciti strah, ponuditi nadu i budućnost i vratiti zemlju građanima kojima ona pripada, a koju su obmanama i prevarama bestidno otele i čerupaju nesposobne političke elite. U Nezavisnom bloku nas je okupila jedna iskrena želja da budemo inicijalna kapsula nekog šireg pokreta koji će građanke i građane BiH potaknuti da odbace strah i da se – ne zaboravljajući prošlost – okrenu politici koja će se baviti temama sadašnjosti i temama za budućnost. Okupilo nas je i razumijevanje da ovako kako to rade trenutne političke elite više ne ide, da smo kao društvo i država skoro potrošili vlastitu esenciju društvenog bića, da smo na izmaku snaga, da nam ljudi odlaze, da nam je kod kuće, u Evropi i svijetu oduzeto dostojanstvo i ugled, da su naše brižljivo građene i branjene vrijednosti na udaru, kako izvana tako i iznutra, da je bilo previše prevara, već viđenih scenarija i manipulacije od strane političkih elita, te da onaj koji želi pošteno i čisto raditi za dobro države BiH mora ponuditi jednu potpuno novu politiku, nadu i rješenja, stabilizaciju i budućnost, umjesto stalnih kriza i vraćanja u prošlost. Tokom prvog sastanka Nezavisni blok usvojio je Platformu za oslobađanje i pokretanje BiH od jedanaest tačaka. Odlučili smo u njenoj nadogradnji, razradi i provedbi priliku dati novim i iskusnim, mladim i sposobnim ljudima. Onima koji imaju konkretne ideje, koji znaju identifi kovati stvarne probleme građana i koji su sposobni ponuditi konkretna rješenja za svakodnevne probleme naše zemlje. Nezavisni blok želi biti politička platforma koja će služiti kao inkubator ideja i rješenja za svakodnevne i praktične probleme svih građana u BiH. U taj naš zajednički inkubator već smo privukli ohrabrujući broj iskusnih, mladih, pametnih i obrazovanih žena i muškaraca, koji ne samo da vrlo jasno vide stvarne probleme BiH, već imaju spremnost, strpljenje, strast i inovativnost da smišljaju, debatuju i grade načine da se ti problemi riješe i praktično. Našu Platformu predstavili smo od Cazina i Bihaća do Banja Luke, Srebrenice, Zenice, Sarajeva i Tuzle. Putem društvenih mreža prikupili smo više stotina komentara s konkretnim idejama i pitanjima. Pojedinci u BiH i bh. dijaspori prilazili su nam sa svojim idejama i željom da doprinesu. Ta želja za razgovorom o stvarnim problemima i smišljanju mogućih rješenja uvjerila nas je da su građani BiH itekako željni demokratske, otvorene, transparentne i konstruktivne debate o politikama koje mogu i imaju uticaj na njihove svakodnevne živote. Upravo taj potencijal kroz Nezavisni blok želimo osloboditi i njime pokrenuti BiH u kojoj se dobro i rado živi i ostaje. I upravo je tako naša Platforma za oslobađanje i pokretanje BiH s inicijalnih 11 tačaka narasla na 15 tačaka, i s puno više konkretnih i provedivih rješenja. U nastavku predstavljamo proširenu i nadograđenu verziju Platforme za oslobađanje i pokretanje BiH.

S poštovanjem, Senad Šepić Predsjedavajući Inicijativnog odbora

PLATFORMA ZA ZA OSLOBAĐANJE I POKRETANJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Za oslobađanje od politike svađe, inata i traženja problema.
Za pokretanje politike koja uključuje, motivira i nudi rješenja.

2. Za oslobađanje od ideologije partijsko-političkog dualizma, kleptokratije i licemjerne demokratije.
Za pokretanje zemlje jednakih šansi za sve ljude.

3.  Za oslobađanje od beskrajnih i apstraktnih rasprava o promjeni ustava.
Za pokretanje razgovora o stvarnim problemima građana i rješenjima.

4. Za oslobađanje od ekonomske politike siromašenja, kredita i visokih poreza.
Za pokretanje ekonomske politike razvoja, zapošljavanja i izvlačenja iz siromaštva.

5. Za oslobađanje od loše poljoprivredne politike i neravnomjernog i nepravednog
razvoja.
Za pokretanje modernizacije sela i poljoprivrede i omogućavanje ravnomjernog
razvoja.

6. Za oslobađanje od lošeg upravljanja fi rmi u državnom vlasništvu.
Za pokretanje boljeg upravljanja državnim kapitalom.

7. Za oslobađanje od lošeg obrazovanja.
Za pokretanje kvalitetnijeg i tržištu prilagođenog obrazovanja.

8. Za oslobađanje od korupcije, nepotizma i nepravde.
Za pokretanje borbe protiv korupcije i jačanje pravne države.

9. Za oslobađanje od neefi kasne, nestručne, skupe i glomazne javne uprave.
Za pokretanje efi kasnije, stručne, jeftinije i domaćinske javne uprave.

10. Za oslobađanje od nekvalitetne, zadužene i nepravedne zdravstvene zaštite.
Za pokretanje kvalitetnije, održive i pravedne zdravstvene zaštite.

11. Za oslobađanja od nepravednog sistema socijalne pomoći i loših penzija.
Za pokretanje pravednijeg sistema socijalne pomoći i bolje penzije.

12. Za oslobađanje od pritiska na medije i neadekvatne kulturne i sportske politike i neiskrenog odnosa s akademskom, nevladinom i vjerskim zajednicama.
Za pokretanje adekvatne kulturne i sportske politike, poboljšanje odnosa
s akademskom, nevladinom i vjerskim zajednicama i dostizanje punih medijskih sloboda.

13. Za oslobađanje od deklarativnog zalaganja za članstvo u EU i NATO-u.
Za pokretanje procesa približavanja EU i NATO-u u korist naše zemlje.

14. Za oslobađanje od zanemarivanja potencijala i doprinosa naše dijaspore.
Za pokretanje uključivog i partnerskog odnosa sa našom dijasporom.

15. Za oslobađanje našeg društva od masovnog iseljavanja stanovništva.
Za pokretanje i stvaranja uslova za zemlju u kojoj se dobro i rado živi i ostaje.