“Skupština USK je u nekoliko navrata prihvatala prijedlog zaključka kojim se od menadžmenta Doma zdravlja Bužim tražilo da ambulante porodične medicine stavi u funkciju i time približi usluge primarne zdravstvene zaštite građanima. 

Logično je da ljekar i medicinski tim dođu u ambulantu na terenu, a ne da svi građani moraju odlaziti u centralni objekat do istog tog ljekara. Ono što me posebno motiviralo da uporno otvaram ovo pitanje je činjenica da u svim općinama USK rade ambulante porodične medicine, a na području općine Bužim to nije bio slučaj. 

Ne prihvatam da se nešto može u jednoj lokalnoj zajednici, a u drugoj ne. Cilj je u funkciju staviti sve ambulante porodične medicine po mjesnim zajednicama. Ohrabruje činjenica da se počelo raditi na ovom problemu. Čestitam menadžmenu Doma zdravlja Bužim i očekujem da dovrše ovu aktivnost,” izjavio je Nisvet Jusić, zastupnik Nezavisnog bloka u Skupštini Unsko-sanskog kantona nakon što je u realizaciju krenula njegova inicijativa o uspostavljanju sistema jednakih uslova za pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti svim građanima Bužima, kao što je to slučaj u ostatku ovog kantona.

Podsjećamo da je temeljno načelo Nezavisnog bloka društvo jednakih šansi te da su država i donosioci odluka u sistemu zakonodavne i izvršne vlasti upravo najodgovorniji sloj društva koji je u ovom slučaju imao obavezu osigurati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u USK po jednakim uslovima.

Press služba