Saopštenje za javnost o dostavljenoj inicijativi – 250 KM za porodilje u USK

 Nisvet Jusić, zastupnik Nezavisnog bloka uputio je inicijativu Ministarstvu finansija USK da se za svaku porodilju iz Budžeta USK na mjesečnom nivou izdvoji po 250 KM i to u trajanju od 12 mjeseci. Inicijativa podrazumijeva da Ministarstvo finansija USK za 2020. godinu planira neophodna sredstva za ovu namjenu te da se na ovaj način pokuša dati doprinos poboljšanju statusa porodilja USK koje su sada u najgorem položaju po ovom pitanju u Federaciji BiH. 

U obrazloženju zastupnik Jusić navodi kako je nedopustivo da porodilje u USK imaju samo jednokratnu pomoć od 100 KM i da imaju najnepovoljniji status u Federaciji Bosne i Hercegovine.

“ Svi pokazatelji govore da se organi zakonodavne i izvršne vlasti hitno moraju pozabaviti problemom „bijele kuge“ te da na stimulativan način pokušaju zaustaviti negativne trendove i uticati na poboljšanje nataliteta.

Mi u Nezavisnom bloku smo obećali da ćemo dati sve od sebe kako bi mlade ljude motivirali da ostanu na svojoj rodnoj grudi, da stvaraju svoje porodice i na taj način čuvaju domovinu Bosnu i HercegovinuNeophodno im je vratiti vjeru u sistem koji će ih stimulisati i olakšati im stvaranje te porodice. Ovo je jedna od mjera za koju se moraju stvoriti neophodni uslovi,” izjavio je Nisvet Jusić zastupnik Nezavisnog bloka u Skupštini USK nakon dostavljene inicijative. 

Ovo je prvi korak u ispravljanju nepravde i poboljšanju statusa porodilja u USK, a Nezavisni blok radi sveobuhvatnu inicijativu i rješenja Natalitetne politike u BiH, koju će u parlamentarnu proceduru uputiti zastupnici NB na nivou BiH i FBiH, a koja će podrazumijevati povećanje primanja i jednaka prava i privilegije porodiljama na prostoru cijele BiH i bez diskriminacije koja je danas očigledna.

Press služba