Nezavisni blok održao je danas sjednicu Predsjedništva Stranke, Kluba osnivača i Velikog odbora stranke na kojem je odbacio sve pokušaje destabilizacije Nezavisnog bloka iznutra i izvana te potvrdio svoju opredijeljenost novoj politici i principima na kojima je nastala stranka – a to je suprotstavljanje aktuelnom režimu i njihovim privjescima. Nikakvi pritisci, ucjene, medijski spinovi niti kupovina poslanika od strane režimske većine neće promijeniti stav Nezavisnog bloka. Predsjedništvo Stranke i Veliki odbor dali su punu podršku rukovodstvu Stranke na čelu sa predsjednikom Senadom Šepićem i podržali nastavak vođenja pregovora u okviru širokog političkog centra i partnerskih odnosa sa BH blokom i strankama koje žele promjene i nove vlade u BiH. Zasjedao je i Etički odbor Nezavisnog bloka koji je jednoglasno donio odluke o isključenju iz stranke članova: Omera Škalje, Elmedina Volodera, Sadika Ahmetovića, Marijane Šećibović i Refika Šećibovića, a ovakav pristup i principe rada Etičkog odbora podržali su i Predsjedništvo i osnivači Nezavisnog bloka.

Navedeni članovi su djelovali suprotno Statutu i programu Stranke, kao i drugih pojedinačnih odluka koje su donijeli nadležni organi i tijela NB-a, posebno prilikom glasanja u Parlamentu Federacije BiH, na sjednici održanoj 9. januara 2019, suprotno zaključcima i stavovima Predsjedništva NB-a, kao i da su u više navrata djelovali i provodili aktivnosti suprotne sa Statutom stranke što je rezultiralo potpisivanjem dokumenta kojim se pristupa novom političkom bloku, bez konsultacija organa stranke, kao i kontinuirano odbijanje potpisivanja kandidatske Izjave o odricanju minimalno 20% mjesečne plate u korist Fonda solidarnosti Nezavisnog bloka za podršku stipendiranja učenika i studenata. Navedeni članovi su svojim ponašanjem, djelovanjem ili postupanjem nanijeli štetu interesima i ugledu pojedinim tijelima Stranke i Stranke u cjelini, te su stoga i isključeni iz članstva.

Nezavisni blok poziva sve članove i aktiviste koji podržavaju novu politiku i pristup NB-a da se pridruže i uzmu učešće u unutarstranačkim izborima, te sve zainteresirane učenike i studente da se jave na javni poziv Fonda solidarnosti NB-a za stipendiranje iz sredstava izabranih i imenovanih zvaničnika Nezavisnog bloka.

Press služba