Danas je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH vratio u nacrt zakon o pripadnosti javnih prihoda FBiH, jer predloženi zahvat nije bio sveobuhvatan, niti je predstavljao sistemsko rješenje.

Radi se o jednom od najvažnijih zakona i Nezavisni blok od svog osnivanja zagovara ravnomjerni regionalni razvoj i solidarnost kao vrijednosti na kojima mora počivati naša zemlja.

Parlament BiH je na inicijativu Senada Šepića još 2013. usvojio inicijativu o ravnomjernom regionalnom razvoju i ulaganjima na prostor cijele BiH i zadužio je vlade da primijene te principe.

Zastupnik Nezavisnog bloka u Parlamentu FBiH Amer Obradović podržava izmjene zakona koje će biti na tragu modernih država, poput Švicarske i Njemačke, imajući na umu specifičnosti Bosne i Hercegovine kao potrebe i sredina koje su demografski ugrožene.

“Ne smijemo jednom diskriminacijom ukidati drugu. Novo zakonsko rješenje mora biti pravedno i Nezavisni blok želi da se niko ne osjeća zakinutim niti zaboravljenim. Sumnjam da aktuelna Vlada FBiH to hoće i umije, ali mi ćemo insistirati na našim vizijama i rješenjima koja su pravedna za sve u BiH”- izjavio je Amer Obradović, zastupnik Nezavisnog bloka u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Press služba