Jučer je Elmedin Đuzel, predsjednik Glavnog odbora NB-a i direktor Službe za zapošljavanje USK Bihać sa svojim suradnicima posjetio kompaniju Stolarkomerc – Velika Kladuša.

Ova kompanija je pokazala interes za suradnju sa Službom za zapošljavanje USK Bihać, a najviše sa Centrom za stručno osposobljavanje pri Službi za zapošljavanje u vidu obuka, posebno u zanimanju stolar.

Stolarkomerc – Velika Kladuša je izvozno orijentisana prema EU tržištu i predanim radom, konstantnim unapređenjem proizvodnih kapaciteta zauzela je posebnu ulogu na tržištu, a saradnja sa Centrom za stručno osposobljavanje pri Službi za zapošljavanje USK Bihać, zajednički korak je naprijed nakon uspostave modernih i naprednih pogona.