Nacionalni demokratski institut (NDI) organizirao je u Tesliću seminar koji za cilj ima edukaciju i unapređenje kapaciteta predstavnika političkih stranaka iz BiH u oblastima provedbe i realizacije kontrole izbornog procesa.

Ovaj program je obuhvatio teme posmatranje izbora, predstavljanje web aplikacije za praćenje rada posmatrača, predstavljanje app aplikacije za rad i edukaciju posmatrača što je u osnovi neophodan vid edukacije i pripreme za sve učesnike izbornog procesa u BiH.

Inače, predstavnici Nezavisnog bloka na ovoj edukaciji su bili Nevzad Kantarević iz Velike Kladuše i Adnan Beširević iz Cazina.