Predstavnici Nezavisnog bloka tokom vikenda borave u posjeti bh. dijaspori u Austriji, sa ciljem predstavljanja nove politike i partnerskog odnosa sa bh. dijasporom. Naime, Nezavisni blok je izradio plan sa 12 konkretnih mjera sa kojima želi osloboditi potencijal naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu i pokrenuti politiku koja našu dijasporu prihvata kao partnera i koja uključuje mlade, stručne, poduzetne i biznisu okrenute ljude iz dijaspore kako bi zajedno učestvovali u razvoju BiH. Senad Šepić, predsjednik Nezavisnog bloka i poslanik u Parlamentu BiH, Sadik Ahmetović, poslanik u Parlamentu BiH, Nisvet Jusić, poslanik u Skupštini Unsko-sanskog kantona i Amer Obradović, generalni sekretar Nezavisnog bloka susreću su se sa našim ljudima u Grazu, Linzu, Welsu i Beču, te je i u dijaspori potvrđena potreba za promjenama i transparentnim, boljim, poštenim i efikasnim odnosom institucija Bosne i Hercegovine prema njenim državljanima koji žive u inostranstvu.

”Veliki broj ljudi koji je došao na sastanke i prezentaciju naše nove politike govori da ljudi žele drugačiji odnos, promjene i konkretne mjere koje će riješiti probleme sa kojima se oni najčešće susreću. Nezavisni blok zagovara aktivno učešće predstavnika dijaspore u procesima donošenja odluka i s tim u vezi, na izbornim listama mi ćemo osigurati adekvatan broj mjesta za aktivne predstavnike dijaspore, naročito uspješne i realizirane ljude, te ih javno pozivamo da nam se priključe. U Austriji je prisutan problem i mogućnosti korištenja dvojnog državljanstva, tako da ćemo i ovo pitanje pokrenuti i raditi na njegovom rješavanju. Ovo je početak našeg aktivnijeg rada i prezentacije naših ideja bh. dijaspori, a uskoro ćemo to učiniti i u Njemačkoj, Švicarskoj, Skandinaviji i u ostalim državama gdje borave naši ljudi”, izjavio je Senad  Šepić.

Press služba