Nakon što se još uvijek nisu u potpunosti kompletirali i implementirali rezultati sa održanih Opštih izbora, Nezavisni blok obavještava svoje članstvo, simpatizere i javnost o aktuelnom stanju i daljnjem političkom djelovanju. Naime, Nezavisni blok je na zadnjim izborima nastupio u okviru Koalicije Država i nažalost nismo uspjeli napraviti očekivani rezultat. Razloga je mnogo, a naše analize pokazuju da je ključni razlog, uz teške izborne krađe, bila apsolutna podjeljenost na političkom spektru i glasanje protiv nekoga, a ne glasanje za nekoga, za nečiji program ili viziju.

Nažalost, demokratski kapacitet u takvom ozračju je bio mali i Nezavisni blok nije dobio priliku da pokaže svoje ljudske i programske potencijale, zajedno sa ostalim članicama Koalicije Država. Uprkos svemu, Nezavisni blok nastavlja svoje političko djelovanje, a svoj politički put za naredni period odredit će stranački organi nakon potpune implementacije izbornih rezultata. Svjedoci smo da je, zbog potpune diskreditacije ozbiljne politike, izvlačenjem kuglica i političkih preletača koji kroje sudbinu ko će biti vlast, kao i gaženja principa i jeftine prodaje vlastite kredibilnosti, narod umjesto promjena dobio bumerang političke trgovine.

Nezavisni blok je i na izborima sa svojim partnerima nudio treći put, nudio odgovorniji pristup koji je bio suprotstavljen vladajućem režimu ali i sitnim mešetarima koji nisu nikakva promjena nego samo zamjena dosadašnje loše vlasti, a o čemu svojedoči i izbor rukovodstva Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, u kojem sjede ljudi koji vladaju već 30 godina i čovjek sa američke crne liste…

Mi ćemo dosljedno ostati protiv takvih politika. Svoje daljnje političko djelovanje temeljit ćemo na principima zbog kojih smo i nastali, te će bilo kakve koalicije i zajednički aranžmani sa drugim strankama biti bazirani upravo na takvim postulatima.

Mi zahvaljujemo našem vjernom članstvu, simpatizerima i glasačima koji su bez obzira na sve probleme ostali uz nas i dalje nam daju podršku. Vjerujemo da će takvih biti sve više, s obizirom na pogubnost politike podjela i glasanja protiv nekoga…

Naš demokratski kapacitet i konkretne politike će sigurno dobiti svoje vrijeme i mi ćemo kao stranka, ili u saradnji sa partnerima, uvijek biti spremni da djelujemo u interesu naše zemlje i naroda.