Povodom početka nove školske godine Nezavisni blok upućuje iskrene čestitke svim učenicima, roditeljima i nastavnicima uz želju da svaku narednu školsku godinu polaze u puno boljem i motivirajućem ambijentu.

Pozivamo sve nivoe vlasti da učinimo sve i zajednički da za svakog školarca osiguramo uslove koji neće praviti bilo kakvu vrstu diskriminacije, posebno u segmentima prijevoza i ishrane za sve učenike.

Smatramo da je danas kada je pandemija korona virusa dodatno otežala proces školovanja, za sve roditelje neophodna podrška institucija sistema i da oko ove inicijative ne smije biti dilema i političkih prepucavanja.

Zbog toga podsjećamo da je Nezavisni blok i ranije naglašavao da općine, kantoni i entiteti imaju dovoljno prostora i da mogu i moraju odvojiti sredstva za finansiranje prijevoza i sendviča za svakog učenika. Jednostavno, stvar je u političkoj volji i poštenom odnosu prema našoj djeci o kojoj moramo povesti puno više računa, a sa deklarativnog odnosa napokon moramo preći na djela u ovom segmentu.

U vremenu kad nam veliki broj ljudi, posebno mladih napušta ili se sprema napustiti BiH, ova mjera bi pomogla da smanjimo i taj negativni trend, a ista je i dio Natalitetne politike koju je Nezavisni blok utvrdio još prije tri godine.

Press služba