Video

NB: Vlada FBiH ne želi da raspodjela javnih prihoda bude pravedna

Danas je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH vratio u nacrt zakon o pripadnosti javnih prihoda FBiH, jer predloženi zahvat nije bio sveobuhvatan, niti je predstavljao sistemsko rješenje. Radi se o jednom od...

Foto

NB: Vlada FBiH ne želi da raspodjela javnih prihoda bude pravedna

Danas je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH vratio u nacrt zakon o pripadnosti javnih prihoda FBiH, jer predloženi zahvat nije bio sveobuhvatan, niti je predstavljao sistemsko rješenje. Radi se o jednom od...