Koalicija Država! predala je kandidatske liste za predstojeće Opće izbore 2022.

Liste su predale potpredsjednica Platforme za progres Jasmina Numanović Stjepanović, kao i zastupnica koalicije, Maja Muftić Dedović. Koalicija Država!, koju čine Platforma za progres, Nezavisni blok, Zeleni BiH, Posavska stranka, Napredna demokratska stranka i Savez demokratskih snaga, predala je zajedničke liste za državni i federalni nivo, kao i za većinu kantonalnih skupština, uključujući Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinski, Srednjobosanski i Unsko-sanski kanton.

Mirsad Hadžikadić predvodi ovu političku koaliciju i kandidat je za člana Predsjedništva BiH. Predane su i liste u ime koalicije “Za državu BiH” koja će djelovati na području entiteta Republika Srpska, gdje je za potpredsjednika kandidiran Jusuf Arifagić.

Prva mjesta na listama zauzimaju uglavnom nova lica i oni sa dokazanim kredibilitetom u dosadašnjem političkom radu, ljudi koji nisu bili dio vladajućih struktura kako onih koje predvodi režim, tako i onih koje trenutno okupljaju ljudi koji vladaju u različitim kantonima.

Na našim listama nema kompromitiranih ljudi protiv kojih se vode sudski procesi. Naši ljudi su profesionalno ostvarene osobe, sa motivom i energijom da budu važni pokretači nužnih promjena u društvu, saopštili su iz Koalicije.

Koalicija Država! očekuje ozbiljan rezultat, želimo da bez naših ljudi u parlamentima neće biti moguće formirati ključne vlade u zemlji, te da ćemo doprinijeti promjenama koje će voditi Bosnu i Hercegovinu u prosperitetniju budućnost. Vjerujemo da će građani u oktobru znati prepoznati i kazniti one koji svoju politike zasnivaju na etnonacionalizmu, ali i one koji su lažna opozicija koja je svoju nesposobnost pokazala na kantonalnom i lokalnom nivou.

Koalicija Država! i naši kandidati su pravi vjetar promjena i neko kome građani trebaju dati priliku da se može drugačije i odgovornije djelovati u politici.