Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zastupnik Nezavisnog bloka Amer Obradović uputio je poslaničko pitanje JP Ceste FBiH u kojem traži da se dostave detaljne informacije o svim tenderima/nabavkama i potpisanim ugovorima koje je JP Ceste FBiH sklopilo sa firmama/kompanijama za izgradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i nadzor magistralnih cesta/mostova/tunela/vijadukta i svih saobraćajnica koje su u nadležnosti JP Ceste FBiH za vremenski period 1. januar 2015. do 1. juli 2019.

Također, Obradović je zatražio spisak svih realiziranih ugovora i tendera, te informacije o svim ugovorima koji nisu završeni prema zadanim rokovima i gdje su rokovi za završetak radova probijeni i koliko vremena.

“Građani s pravom negoduju i svjedoci smo javašluka, nestručnosti i potpunog saobraćajnog kolapsa kada je u pitanju rekonstrukcija tunela Vranduk. Svjedočimo probijanju rokova i sklapanju sumnjivih ugovora i aneksa ugovora. O odgovorima i daljnjim aktivnostima informisat ću javnost”, izjavio ja zastupnik Nezavisnog bloka Amer Obradović.