Kandidati Nezavisnog bloka za Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo danas su posjetili Udruženje „Samostalan korak“ koje od svog osnivanja pokušava kreirati poboljšanje kvalitete života osoba sa invaliditetom. Ovo udruženje je osnovalo i savjetovalište za osobe sa invaliditetom kojeg čini stručni tim, pravnik, psiholog, socijalni radnik, a organizuju i brojne humanitarne akcije. Domaćin kandidatima NB-a bila je Almira Hasić, direktorica udruženja, po zanimanju diplomirana socijalna radnica, koja je izložila potrebe i ideje koje mogu pomoći osobama sa invaliditetom.

Nositeljica liste NB-a Novi Grad Sarajevo, Lea Letić, uz kandidate Amira Mujezina (osoba sa invaliditetom), Eminu Ligatu, Senada Tuza i Aldinu Majstorić, iznijeli su politike i program Nezavisnog bloka, s posebnim osvrtom na socijalna pitanja. Podršku je kandidatima pružio i zastupnik u Parlamentu FBiH Amer Obradović, koji je govorio o realiziranim konkretnim inicijativama koje je podnosio prema Vladi FBiH, a jedna od njih je inicijativa za prilagođavanje web-sadržaja Vlade i institucija FBiH za slijepe i slabovidne osobe.

„Općina Novi Grad Sarajevo ima ogroman budžet i mora imati senzibilitet za osjetljive grupe. Otvoren razgovor sa predstavnicima udruženja ‘Samostalan korak’ dalo nam je zaista uvid u životne probleme ove populacije i mi imamo kandidata koji im pripada, tako da ih u potpunosti razumijemo i znamo kako im pružiti podršku. S druge strane, Nezavisni blok je stranka koja je otvorena za dijalog sa civilnim društvom i s punom odgovornošću podnosi inicijative koje konkretno rješavaju probleme. Danas smo dogovorili kako da im pružimo podršku u lokalnoj zajednici, ali isto tako kako i da nivou FBiH pokrenemo izmjene zakona koje će omogućiti da majke sa invaliditetom imaju personalnu asistenciju i tu ćemo zajedno sa udruženjem i direktoricom Hasić, sa našim zastupnikom Obradovićem, i konkretno realizirati“, kaže Lea Letić, nositeljica liste NB-a za Novi Grad Sarajevo.     

Press služba