Nakon opsežne analize gorućih problema u mijesnim zajednicama, te konsultiranjem sa građanima tih mjesnih zajednica, klub vijećnika Nezavisnog bloka daje sljedeće prijedloge na nacrt Budžeta općine Hadžići za 2021. kao prioritetne:

MZ TARČIN

 • Asfaltiranje ulice Vilovačka do kuće supruge i djece našeg šehida rahmetli Fadila Hormana
 • Zbog bezbjednosti pješaka postaviti ležeće policajce u naseljima Japalaci i Čičke
 • Izgradnja sportske plohe u centru naselja Tarčin
 • Asfaltiranje puta za Kostić selo
 • Asfaltiranje puta stara pruga – Kapuča
 • Asfaltiranje puta i rješavanja trotoara u naselju Mlavica, krakovi puta za naselje Neretljaci, krak puta za naselje do kuće Mušanović Almira i Kraljević Franje i naselje prema kućama Mirvića
 • Regulacija korita rijeke Bijele kod sportske plohe
 • Izgradnja rasvjete u naselju Do
 • Rješavanje problema kanalizacije u naselju Čičke (Hotel)
 • Izgradnja niša za kontejnere
 • Utopljavanje zgrada na staroj stanici Tarčin
 • Nastavak radova na sportskoj plohi Vrbanja, Japalaci i Čičke
 • Prenesena sredstva za adaptaciju društvenog doma u Tarčinu
 • Rekonstrukcija društvenog doma u Tarčinu
 • Rasvjeta Vilovac
 • Asvaltiranje puta prema mezarju Čičke

MZ BUDMOLIĆI:

 • Okretaljka za autobuse i nadstrešnica za putnike
 • Izgradnja niša za kontejnere
 • Mobilijar za djecu
 • Izgradnja spomen obilježja herojima naselja Budmolići i Bioča
 • Izgradnja rasvjete na dijelovima koja nisu obuhvaćena
 • Asfaltiranje puta od mosta do zadnje kuće Dulića
 • Rješavanje problematike vodosnabdijevanja za dijelove naselja koja imaju ove probleme
 • Rješavanje oborinskih voda na dijelu puta Bare
 • Nastavak radova na sportskom kompleksu
 • Nastavak projekta kanalizacije na području MZ

MZ LUKE:

 • Asfaltiranje puta u naselju Suhodol
 • Rješavanje vodosnabdijevanja dijelova naselja Sivice
 • Izgradnja niša za kontejnere
 • Sanacija društvenog doma Sivice
 • Rješavanje oborinskih voda na dionici puta Luke

MZ DURANOVIĆI:

 • Izgradnja kanalizacije Tarčin – Duranovići – Korča
 • Regulacija korita rijeke gdje su ugrožena domaćinstva u centru naselja Duranovići
 • Asvaltiranje puta na pravcu naselje Šerbe do greblja Duranovića
 • Izgradnja niša za kontejnere

MZ RAŠTELICA:

 • Izgradnja javne rasvjete Donja Raštelica – Gornja Raštelica – Orahovica,
 • Asvaltiranje puta Smucka – Orahovica,
 • Izgradnja sportske plohe Raštelica
 • Projekti vezani za devastaciju infrastrukture izgradnjom auto-puta ( područna osnovna škola, pristupni putevi, objekti vodosnabdjevanja, sportska ploha kod škole i dr.), ima li sporazum između Općine i auto cesta F BiH, gdje su definisani projekti koje je neophodno izgraditi a usljed uništenja infrastrukture i dr.
 • HITNO omogučiti pristupne puteve poljoprivrednicima da bi mogli izvršiti proljetnu sijetvu na svojim parcelama
 • Izgradnja niša za kontejnere

MZ TRZANJ:

 • Rješavanje problematike vodosnabdijevanja naselja Zamjena
 • Završetak projekta rasvjete
 • Završetak projekata asfaltiranja
 • Izgradnja niša za kontejnere

MZ PAZARIĆ:

 • Izgradnja sportske plohe u centru naselja Pazarić
 • Rekonstrukcija društvenog doma Pazarić
 • Nastavak regulacija potoka kroz naselje Pazarić – Kahrimani
 • Završetak kolektora u centru Pazarić i spajanje kanalizacije na kolektor
 • Vodosnabdijevanje, kanalizacija i asfaltiranje puta za naselje Grude
 • Asvaltiranje puteva za Doljane I i Doljani II
 • Rješavanje problematike Sportskog centra Jedrinje
 • Obezbijediti pomoć školi kako bi se sala mogla iskoristiti za besplatno treniranje udruženja
 • Rješavanje oborinskih voda na dijelu puta u naselju Karaosmanovići
 • Nastavak izgradnje rasvjete na području MZ
 • Nastavak izgradnje niša za kontejnere
 • Rješavanje izlijevanja fekalija sa kolektora kasarne Pazarić koji se izlijeva na magistralni put

MZ RESNIK :

 • Izgradnja vodosnabdijevanja, kanalizacije i rekonstrukcija puta za naselje Grude
 • Priključenje naselja Resnik na kanalizacioni sistem sa prioritetom Zavod Resnik
 • Izgradnja niša za kontejnere
 • Rekonstrukcija vodovodnog sistema Brečak
 • Izgradnja rasvjete na dijelovima koja nisu obuhvaćena
 • Nastavak projekta kanalizacije na području MZ

MZ OSENIK:

 • Asfaltiranje puta u naselju Deovići
 • Rješavanje vodosnabdijevanja i kanalizacije za naselje Deoviće
 • Izgradnja niša za kontejnere na području MZ
 • Nastavak izgradnje javne rasvete na području MZ
 • Izgradnja sportske plohe u naselju Osenik
 • Asvaltiranje puta Osenik – Kapuća – Tarčin
 • Rješavanje kanalizacije za naselje Osenik

MZ LJUBOVČIĆI:

 • Nastavak izgradnje kanalizacije na području MZ i priključak na izgrađeni kolektor
 • Nastavak izgradnje javne rasvjete na području MZ
 • Nastavak izgradnje, rekonstrukcije i asvaltiranja puteva na području MZ
 • Izgradnja niša za kontejnere
 • Izrada projektne dokumentacije za zaštitu izvorišta koja se nalaze na lokalitetu Šavnici

MZ LOKVE:

 • Nastavak izgradnje javne rasvjete
 • Nastavak asvaltiranja puteva na području MZ
 • Izgradnja niša za kontejnere
 • Rješavanje problematike izvorišta Močovnik
 • Omogučiti snabdijevanje vodom svih dijelova MZ

MZ HADŽIĆI:

 • Izgradnja zatvorenog bazena u Hadžićima
 • Rješavanje problema saobračaja u mirovanju, izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih parking prostora
 • Utopljavanje zgrada i uređenja fasada na zgradama kolektivnog stanovanja
 • Izgradnja biciklističkih staza i zona za rekreaciju
 • Napraviti turističku mapu općine Hadžići
 • Napraviti otvorenu ljetnu pozornicu za realizaciju kulturnih projekata mladih
 • Izgraditi zatvorenu zelenu pijacu
 • Rješavanje kanalizacije za sva naselja
 • Postavljanje led rasvjete
 • Pokrivanje centra Hadžića video nadzorom

MZ ŽUNOVNICA :

 • Izgradnja sportske plohe
 • Opremanje parkova sa dovoljnim sadržajem mobilijara za djecu
 • Izgradnja niša za kontejnere
 • Utopljavanje zgrada i uređenja fasada
 • Izgradnja rasvjete na dijelovima koja nisu obuhvaćena
 • Nastavak projekta kanalizacije na području MZ
 • Omogučiti normalno snabdijevanje vodom svih djelova MZ
 • U kasarni Žunovnici urediti terene za sport i rekreaciju

MZ DONJI HADZICI:

 • Pokriti video nadzorom dionice puta kojima se kreću Migranti a posebno dionicu kod Nove osnovne škole
 • Rješavanje vodosnabdijevanja i kanalizacije na području MZ
 • Izgradnja niša za kontejnere na području MZ
 • Nastavak izgradnje javne rasvete na području MZ
 • Pružiti materijalnu podršku policiji koji osiguravaju kamp za migrante

MZ GRIVIĆI:

 • Nastavak izgradnje kanalizacije na području MZ i priključak na izgrađeni kolektor
 • Nastavak izgradnje javne rasvjete na području MZ
 • Nastavak izgradnje, rekonstrukcije i asvaltiranja puteva na području MZ
 • Izgradnja niša za kontejnere

MZ DROZGOMETVA:

 • Nastavak izgradnje javne rasvjete
 • Nastavak asvaltiranja puteva na području MZ
 • Izgradnja niša za kontejnere
 • Izgradnja sportske plohe sa sadržajima za djecu i mlade
 • Omogučiti snabdjevanje vodom svih dijelova MZ

MZ BINJEŽEVO:

 • Rješavanje kanalizacije za sva naselja na području MZ
 • Završiti projekat javne rasvjete
 • Rekonstrukcija vodovodne mreže – azbest cijevi
 • Izgradnja spomen obilježja
 • Izgradnja dječijeg igrališta
 • Izgradnja pješačkog trotoara na dijelu magistranlog puta od škole do Binga

MZ MIŠEVIĆI:

 • Omogućiti normalno snabdijevanje vodom
 • Rješavanje kanalizacije za sva području MZ
 • Završetak projekta javne rasvjete
 • Rekonstrukcija i asvaltiranje puteva koji do sada nisu obuhvaćeni projektima
 • Rješavanje centralne kanalizacije zajedno sa Ilidžom
 • Izgradnja sportske plohe
 • Kupovina zemljišta za izgradnju mesdžida

NOVE STAVKE U BUDŽETU

 • Jednokratna novčana pomoć za porodilje
 • Iz sredstava koja se skupe uplatama privrednih subjekata za komunalnu taxu, planirati sredstva za podsticaj privredi pogođeni pandemijom covid 19
 • Grant sredstva nepr. organizacijama KK ROLING HADŽIĆI 20 000,00 KM, staviti na budžet
 • Stipendiranje učenika koji studiraju zanimanja koja su deficitarna na tržištu
 • Rješavanje javnog prevoza za sva područja općine Hadžići
 • Otvoriti robne rezerve na području općine Hadžići
 • Pokrenuti zemljoradničku zadrugu Tarćin koja če biti na usluzi svih poljoprivrednika gdje bi se stvorili uvijeti nastavak rada i planirati nabavku hladnjače za otkup proizvoda

Rješavanje grijanja džematakih prostorija u zimskom periodu ( na nasoj općini ima 12 registriranih džemata,a pojedini džemati imaju vise džamija). U navedenim džematima mektebsku nastavu pohađa od 1300-1400 djece, dok nam trenutan broj odraslih koji uće nije relevantan zbog trenutne epidemiološke situacije.

NAPOMENA

Za projekte koji su realizovani u vrijeme kampanje formirati komisiju da snimi stanje i da se izvođačima naredi da urade poslove zašto su plaćeni jer dosta ovih projekata je već sad uništeno, napisao je Aldin Horman, vijećnik Nezavisnog bloka u OV Hadžići i pozvao građane da iskoriste posljednji dan javne rasprave te da pored ovih, putem društvenih mreža, njemu ili Klubu NB Hadžići mogu dostaviti i svoje prijedloge.