JAVNI POZIV

za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u školskoj 2018/2019. godini

Politička organizacija „Nezavisni blok“ iz sredstava Fonda solidarnosti NB-a, dodjeljuje stipendije za učenike i studente za školsku 2018/2019 godinu.

Pored općih uslova (status državljanina BiH, prijavljeno prebivalište-boravište na teritoriji BiH, status redovnog učenika/studenta), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

 • da ne obnavljaju razred/godinu,
 • da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini postigli uspjeh:
  – učenici I razreda srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0 iz završnog razreda osnovne škole,
  – učenici II, III i IV razreda srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0 iz prethodnog razreda,
  – redovni studenti I godine sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,5 iz završnog razreda srednje škole,
  – redovni studenti II, III, IV, V i VI godine studija i studenti I i II godine II ciklusa, fakulteta tehničkih i prirodnih nauka sa najmanjom prosječnom ocjenom 7,5  iz prethodne godine studija,
  – redovni studenti II, III, IV, V i VI godine studija i studenti I i II godine II ciklusa, fakulteta društvenih nauka sa najmanjom prosječnom ocjenom 8,0 iz prethodne godine studija.

Prednost pod jednakim uslovima imaće učenici i studenti slabijeg imovinskog stanja, djeca nezaposlenih roditelja ili roditelja čija su mjesečna primanja niska, kao i oni koji imaju više učenika i studenata koje školuju. ( Dokaz-Izjava o socijalnom statusu ).

Stipendije se dodjeljuju za vrijeme trajanja školske 2018/2019.godine, a u zavisnosti od priliva sredstava namijenjenih za Fond solidarnosti.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

 • dokaz o uspjehu iz prethodne školske/akademske godine (za učenike svjedočanstvo, a za studente uvjerenje o ocjenama  iz  prethodne godine studija),
 • potvrda o redovnom školovanju u školskoj 2018/2019.godini,
 • CIPS prijava o mjestu prebivališta  za kandidata, ne starija od šest mjeseci,
 • kratki CV kandidata
 • dokaz o prvoplasiranim mjestima na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom takmičenju i olimpijadi,
 • dokaz o učešću na državnom takmičenju i olimpijadi.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Prijave, sa dokazima o ispunjavanju uslova se dostavljaju u prostorije Centarle Nezavisnog bloka, Ulica Dolina 11, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „prijava za stipendiju“.

______________ 

 

Prijava kandidata

 

_____________________________________

(Prezime, ime oca, ime)

_____________________________________

(Adresa)

_____________________________________

(Broj telefona)

 

PRIJAVA

na konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima

STATUS (zaokružiti)

 • STUDENT
 • UČENIK

 

UZ PRIJAVU PRILAŽEM:

 • dokaz o uspjehu iz prethodne školske/akademske godine (za učenike svjedočanstvo, a za studente uvjerenje o ocjenama  iz  prethodne godine studija),
 • potvrda o redovnom školovanju u školskoj 2018/2019.godini,
 • CIPS prijava o mjestu prebivališta  za kandidata, ne starija od šest mjeseci,
 • kratki CV kandidata
 • dokaz o prvoplasiranim mjestima na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom takmičenju i olimpijadi,
 • dokaz o učešću na državnom takmičenju i olimpijadi.

NAPOMENA: Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokumenata. Dokumenti dostavljeni uz prijavu na konkurs se ne vraćaju.

 

Sarajevo,________________                                               PODNOSILAC PRIJAVE

                                                                                                       ______________________