Razgovarala: Niha Džanić Ninski

Nisvet Jusić u Skupštini USK-a zastupa interese Nezavisnog  bloka.  Nezavisni blok dio je i skupštinske većine, a Jusić je u radu Skupštine poznat kao jedan od onih poslanika čiji istupi za govornicom nikada nisu u stilu osobnog  performansa, čega se javnost do sada nagledala.  Poznat je i po tome što osim što se dobro i s argumentima pripremi za svaku tačku dnevnog reda, iznosi i konkretne prijedloge, inicijative. Koliko će svojim radom doprinijeti poboljšanju situacije u USK-a, čemu barem deklarativno i ostali zastupnici teže, pokazat će mandat koji  teče. Za KRAJINU o onome što osobno želi uraditi i očekuje li podrršku ostalih parlamentaraca, razgovarali smo sa Nisvetom Jusićem.

KRAJINA: Zbog čega ste prešli u Nezavisni blok?

Kao i velika većina građana nisam se slagao sa brojnim lošim političkim potezima prethodne vlasti, potpunim odsustvom empatije za probleme građana i tolerisanjem, čak i sistemskim podsticanjem kriminala i korupcije u društvu. Posebno nisam prihvatao potpuno odsustvo bilo kakvih principa u političkom djelovanju vlasti u prethodnom mandatu. Vlast je bila sama sebi svrha. U takvim političkim prilikama imate izbor utopiti se u sivilo, “gledati sebe” i pravdati svoj stav kako je takva politika, ili dignuti glavu i riskirati. Vjerujem u dobro, vjerujem da će dobre namjere i rad na njihovoj realizaciji pobijediti. U politici kao i u životu  morate biti hrabri…

Ovaj narod vapi za promjenama i traži alternativu. Nezavisni blok je ponudio odličnu ideju okupljenu oko traganja za  rješenjima brojnih problema bosanskohercegovačkog društva. Ponudio je iskorak, i u perspektivi kroz ukrupnjavanje političkog spektra (zajedno sa još nekim strankama) može biti prava alternativa u budućnosti.

KRAJINA: Smatrate li da imate dovoljno utjecaja u Skupštini USK-a da oživite i realizirate ideje koje inicirate?

Jedan sam od 30 zastupnika u Skupštini USK i svoju ulogu ne želim niti predimenzionirani niti potcijeniti. Smatram da će uporan i  konkretan rad na promjeni društveno ekonomskog ambijenta kojim se neumorno bavimo polučiti određene rezultate. Zbog stava da treba doprinositi dobrim rješenjima dio smo većine u Skupštini USK. Poštujem druge kolege i njihove stavove. Isto očekujem od partnera sa druge strane. Sve dok je tako vjerujem da se puno toga može realizirati. Optimističan sam…

KRAJINA: Iako je u politici sve moguće, očekujete li da ova parlamentarna većina dočeka  kraj svoga mandata?

Ovoj Vladi treba dati priliku i vrijeme da se dokaže. Naravno, pokušaji da se formira neka nova većina neće prestati. Demokratsko je pravo onih koji su opozicija da rade na tom.  Ako se uspije izdići iznad stranačkih uzusa, nametne dinamičan radni ambijent, kroz nove zakone kreira rješenja od interesa za građane i uvažava ljude, ova Vlada će trajati…

KRAJINA: Šta je to fokus Vašeg djelovanja, šta biste kada biste imali podršku prvo promijenili, na čemu biste radili kako bi građani konačno osjetili promjene na bolje, a koje su potaknute upravo iz Skupštine USK-a?

Na temelju iskustava iz prethodnog mandata definirali smo područja u kojima tražimo iskorak. Intenzivno radimo na mjerama koje imaju za cilj privredni napredak USK. Trenutno stanje je loše, umjesto kreiranja vizije razvoja nakon rata USK je pretvoren u poligon za obezvrjeđivanje vrijednosti nekad velikih privrednih subjekata, sticanja vlasništva nad nekretninama i prodaju istih. Zbog lošeg ambijenta i neodgovornosti vlasti investitori su se povukli, a država nije nalazila za shodno da značajnije investira u ovaj dio BiH. Pogledajte posljednji primjer oko aerodroma u Bihaću čija bi gradnja ovom dinamikom trajala 50 godina. Zato se moramo okrenuti privatnom kapitalu. Moramo staviti u funkciju resurse koje imamo i definirati najoptimalniji model za ulaganje. Cijenimo da nam treba novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu (JPP), a postojeći  Zakon o turizmu i Zakon o koncesijama treba poboljšati. Iznenađen sam bio odbijanjem inicijative za izradu novog zakona o JPP od strane dijela kolegica i kolega u Skupštini USK. Po njima stanje je dobro, a građani doslovno bježe. Najveći problem BiH, pa i USK je odlazak ljudi i  demografsko pustošenje. U tišini gubimo temeljnu supstancu jedne države, ljude. Podnio sam inicijativu prema Vladi i Skupštini za održavanjem tematske sjednice na ovu temu. Po prvi put u Budžetu USK imamo predviđen kod za demografska pitanja.  Vrijeme je da se ovo društvo suoči sa bolnim istinama i da se hitno donesu mjere pronatalitetne politike.

USK treba i novi strateški dokument razvoja. Smatram da se u regionalnim okvirima trebamo brendirati kao “zeleni kanton”, a taj potencijal povezati sa turističkom ponudom i proizvodnjom zdrave hrane. Kao kanton ne proizvodimo dovoljne količine energije ni za vlastite skromne potrebe. Moramo investirati u proizvodnju ekološki čiste  energije (energija vjetra i sunca).  Već sada u tom pravcu  trebamo pripremati projekte prema Europskoj komisiji. Uskoro bi BiH mogla dobiti status kandidata za članstvo u EU, a time i značajne izvore sufinansiranja velikih projekata.

Sve navedeno moguće je ako se prethodno uvede reda u budžetsku potrošnju. Naš obrazovni sistem treba korjenite promjene. U njega treba ulagati na način da se mijenjaju planovi i programi u školama i na Univerzitetu. Potrebne su nam eksterne evaluacije znanja i vještina.

KRAJINA:  Dođe li do promjene parlamentarne većine, gdje će tada Nezavisni  blok?

Generalno naše opredjeljenje je da kroz učešće u većini radimo, nudimo dobre ideje, tražimo iskorak u političkom djelovanju i budemo dio rješenja, a ne problema.  Naravno, u političkom smislu postoji crvena linija ispod koje ne idemo, to smo i u prošlom mandatu jasno demonstrirali. Treba nam odmak od balasta iz prošlosti i suočavanje sa istinom. Naši partneri su oni koji podržavaju borbu protiv kriminala i korupcije, oni koji su opredjeljenja da rade, da svoj posao rade predano i ustraju u tom. Postojeća većina je stabilna.

KRAJINA: Očekujemo i da, kao što inače govorite bez „dlake na jeziku“, kažete i da li u sadašnjem sastavu Skupštine ima više ličnih ili općih interesa?

Stava sam da politički sistem u BiH trpi veliku štetu zbog toga što se  ne primjenjuje Zakon o sukobu interesa. Mnoge loše prakse i negativni primjeri iz prošlosti rezultat su ciljane i namjerne opstrukcije u primjeni odredbi ovog zakona. Snažno podržavam i donošenje zakona o porijeklu imovine koji bi obuhvatio političke predstavnike, kao i sudije i tužioce.  Ovaj saziv Skupštine USK ponudio je neka nova lica na političkoj pozornici. Pojedinci će uvijek staviti lične interese u prvi plan, ali   generalno smatram da postoji snažna grupacija čestitih ljudi u Skupštini i Vladi  USK  koja će raditi za opće dobro. Vrlo često su čestiti ljudi u javnosti malo potcijenjeni. Svačije pravo i interesi moraju biti prije svega utemeljeni u zakone i moralne kodekse.

KRAJINA: Kako osobno ocjenjujete rad sadašnjeg saziva Vlade USK-a?

Ministrica i Ministri u Vladi USK na čelu sa Mustafom Ružnićem jako puno rade. Suočavaju se sa ogromnim naslijeđenim teretom iz prošlosti i istovremeno velikim očekivanjima građana u sadašnjosti.  Hrabro se nose sa budžetskim (ne)prilikama. Nisam zadovoljan postojećom dinamikom u predlaganju novih zakonskih rješenja. Smatram da se može i mora brže. Zastupnici u Skupštini USK delegirali su više kvalitetnih ideja. Vlada ih treba iskoristiti… Uostalom i uspjeh i neuspjeh je zajednički.

KRAJINA: U nekoliko navrata pokušano je doći do rješenja migrantske krize, koja se uglavnom reflektira u USK-u. Očekujemo i tematsku sjednicu na tu temu. Do sada su usvojeni brojni zaključci, ipak se čini da neki nisu realizirani. Pretpostavljamo da ćete vi imati svoj prijedlog rješenja. Možete li reći više o tome, iako migrantska situacija svakako nije najveći problem s kojim je USK suočen?

U pitanju je jako složen problem koji prevazilazi mogućnosti kantona. Ovo pitanje stalno je u fokusu rada Vlade i Skupštine. Naravno, treba imati na umu nadležnosti koje imamo. Na ovom pitanju zakazala je država, usudit ću se reći svjesno. Vlada USK je jako puno energije i vremena posvetila migrantskoj krizi. Veliki je broj mjera i zaključaka Operativne grupe. Vjerujem da daju svoj maksimum i imam povjerenje u njihov rad. Raduje činjenica da su gradske vlasti Bihaća utvrdile prijedlog lokacije migrantskog centra. Treba insistirati na realizaciji ove odluke i izmjestiti migrante van grada. Istovremeno, potrebno je tražiti revidiranje postojećih parametara za raspodjelu javnih prihoda.

Izvor: UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA