Generalni sekretar NB-a, Edib Smolo i članica Etičkog odbora, Danica Trbojević učestvovali na treningu u Skoplju u organizaciji Vestminister fondacije za demokraciju (WFD) i Konzervativne stranke iz Ujedinjenog Kraljevstva

Od 28. do 30. juna 2019. godine, Skoplje je bilo domaćin treninga na temu „Javni nastup“ u organizaciji Konzervativne stranke iz Ujedinjenog Kraljevstva i Vestminster fondacije za demokraciju (Westminster Foundation for Democracy).

Cilj ovog treninga je osposobljavanje mladih i novih političara za javno nastupanje unutar njihovih stranaka. Trening je okupio mlade ljude iz sedam političkih stranaka desnog centra iz 4 zemlje Zapdanog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija).

Trening je podijeljen u dva dijela. Fokus prvog dijela je bio na komunikacijskim vještinama i kako se opremiti efikasnim tehnikama za javni nastup i komunikaciju sa medijima. Drugi dio treninga je posvećen sve većem problemu „govora mržnje“ koji je prisutan u svim aspektima javnog života, sa posebnim osvrtom na politički aktivizam.

Ispred Nezavisnog bloka na ovom treningu učešće su uzeli Edib Smolo, generalni sekretar i Danica Trbojević, članica Etičkog odbora NB-a.

„Nezavisni blok od svog osnivanja sarađuje sa Konzervativnom strankom i WFD radeći na promovisanju pozitivnih trendova unutar svog kruga djelovanja. Ovom prilikom se zahvaljujemo i Konzervativnoj stranci i WFD na njihovoj podršci i saradnji u dosadašnjem radu. Nadamo se da će ovakvih treninga biti i u budućnosti jer su nužno potrebni kako mladima tako i iskusnim političarima. Ovo posebno važi za „govor mržnje“ koji se uveliko koristi u političkim kampanjama u BiH ali i van njih,“  izjavio je Edib Smolo, generalni sekretar NB-a.

Press služba NB