Zastupnik Nezavisnog bloka u Parlamentu FBiH Amer Obradović pokrenuo je danas inicijativu prema Federalnom ministarstvu kulture i sporta i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za izradu nacrta Zakona o nagrađivanju zaslužnih sportista u FBiH. Naime, poznato je da osvajači medalja sa Olimpijskih igara, svjetskih i evropskih prvenstava koji su nastanjeni u entitetu Federacija BiH nemaju status kakav zaslužuju. Na nivou države postoji Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini  i Pravilnik o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine, međutim nagrađivanje je svedeno na jednokratnu grant podršku koja nije adekvatna i nije budžetski riješena. Posebno kada se uzme u obzir da sportisti koji su nastanjeni u entitetu Republika Srpska preko Vlade tog entiteta imaju sportsku penziju koja im se isplaćuje od 2011. godine (približno 2.000 KM mjesečno za osvajače zlatnih medalja), jasna je diskriminacija u odnosu na zaslužne sportiste iz Federacije BiH, te je potreban zakonski okvir kako bi sportisti iz ovog entiteta imali ravnopravan i adekvatan status.

”Pošto ne postoji politička volja da država Bosna i Hercegovina na adekvatan način uredi ovu oblast, te imajući u vidu da postoje i odvojeni, entitetski penzioni fondovi (pa se tako penzije i pripadnicima npr. Oružanih snaga BiH i svim drugim službenicima i funkcionerima koji su radili u institucijama države Bosne i Hercegovine isplaćuju penzije iz entitetskih fondova), smatram da Federalno ministarstvo kulture i sporta i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike trebaju pristupiti izradi zakonskog akta koji bi tretirao ovu oblast te da osvajači istih medalja imaju isti tretman, a to bi motivisalo i mlade sportaše za što bolje rezultate. Naši sportisti su osvajali i osvajat će medalje za državu Bosnu i Hercegovinu i nije dovoljno čestitati Amelu Tuki, našim reprezentativcima u sjedećoj odbojci ili odavati poštovanje Raziji Mujanović, nego Federacija mora razumijeti trenutnu poziciju i te ljude adekvatno nagraditi”, kazao je zastupnik Amer Obradović. 

Press služba