Višestranačka Grupa za zaštitu kulturnog, historijskog i prirodnog naslijeđa koju čine federalni zastupnici Amer Obradović (Nezavisni blok), Nasiha Pozder (Naša stranka) i Lana Prlić (SDP), posjetili su danas Zemaljski muzej BiH i Umjetničku galeriju BiH.

U razgovoru sa rukovodstvom ove dvije važne državne institucije razmijenjene su informacije o aktuelnim programima i projektima, kao i o mogućim rješavanjem statusnih pitanja potrebnih kako bi ove institucije funkcionisale u punom kapacitetu.

Direktor Zemaljskog muzeja BiH Mirsad Sijarić informisao je zastupnike o potrebi hitne sanacije fasade na zgradi koja se obrušava, kao i revitalizacija centralnog dijela Botaničkog vrta čijom bi se realizacijom osigurala zaštita i unapređenje zbirki koje se nalaze u vrtu te bolji uslovi za materijal u podzemnim depoima koji s njim graniče. Kada bi se navedeni koraci u sanaciji objekata muzeja poduzeli, to bi rezultiralo podizanjem funkcionalnog i estetskog nivoa vrta i cijelog Muzeja.

Prilikom posjete Umjetničkoj galeriji BiH, Grupa za zaštitu naslijeđa pregledala je stalne postavke i depo gdje se čuvaju umjetnički artefakti od neprocjenjive vrijednosti.

Strajo Krsmanović, direktor Umjetničke galerije BiH, ponovio je svoj apel da se riješi status i finansiranje ove kulturne institucije, te zatražio da se uputi inicijativa Vladi FBiH za dodjelu jednokratne pomoći u prevazilaženju trenutne finansijske krize sa kojom se iz ove institucije suočavaju.

Istaknuta je potreba da se preciznije definiraju sredstva koja su već alocirana u grantu za institucije kulture od značaja za BiH, kako ne bi dolazilo do zloupotrebe kod rasporeda ovih sredstava, što se na žalost dešava.

Zastupnici su istakli da su svjesni teške situacije uposlenika ovih institucija kao i svoje pozicije i mogućnosti. Naveli su kako žele saslušati probleme, ideje i projekte te dati svoj doprinos kako bi se poboljšala briga o naslijeđu i institucijama koje o njemu brinu.

Zemaljski muzej BiH, kako navode zastupnici, predstavlja simbol i ponos svih naroda ove zemlje, ali odnos prema njemu nažalost govori o destrukciji kulture, društva i države. To se mora mijenjati, kao što se mora mijenjati i odnos prema Umjetničkoj galeriji BiH, čija zbirka nikoga ne može ostaviti ravnodušnim.

Statusna pitanja ovih institucija predstavljaju ozbiljan državni problem, te ne dopuštaju iskorištavanje potencijala koje one imaju. Iz Grupe navode da će i dalje predlagati rješenja u Parlamentu, te upućivati inicijative.

Međunarodni republikanski institut (IRI) nastavit će pružati podršku ovoj i sličnim međustranačkim parlamentarnim inicijativama, koje su i u ranijim primjerima povezivanja rezultirali sa većim brojem prijedloga i rješenja u Parlamentu Federacije, ali i pojedinim pozitivnim odgovorima Vlade.

izvor:klix.ba