Tema izborne debate danas je infrastruktura. Gosti Novog dana su bili Enver Hadžiahmetović – Narod i pravda, Vedad Gačanović – Koalicije Država, Mirsad Hadžikadić – PzP, NB, Zeleni za državu, Bojan Kresojević – PDP i Miloš Vukašinović – SPS.

“Sarajevo treba da ide u pravcu da teži da bude metropola. Vlasti su uticale da se prigradske općine što više udalje od samog centra. Centralni dio mora ići prema Hadžićima, Ilidži, Vogošći. Moramo razvijati te općine i ne trebamo privatizirati prava na realizaciju infrastrukturnih radova. Moramo napraviti pristup koji će oslikaviti jedan prohodan pravni sistem i u pogledu poticajnih mjera za gradnju i u pogledu same odgovornosti kad su u pitanju infrastrukturni radovi”, kazao je Gačanović.

Obećao je da će Koalicija država zahtjevati tematsku sjednicu po pitanju infrastrukture.

“Da vidimo koji su aktuelni projekti, a koji su zakočeni, zbog čega su neki projekti zaustavljeni, a građani moraju platiti penale…”, rekao je Gačanović.