Nisvet Jusić, potpredsjednik Nezavisnog bloka i zastupnik u Skupštini USK, još jednom je pokazao da prazne riječi bez učinjenog djela, uistinu ništa ne znače.

Nakon niza sastanaka i upoznavanja sa situacijom na području USK, od kojih je i nedavni sastanak sa rukovodstvom Doma zdravlja u Bužimu, krenulo se u realizaciju obećanih i intervetnih mjera.

Podsjećajući na prioritete, proljetnu sjetvu, podršku domovima zdravlja i kantonalnoj bolnici, potpredsjednik Jusić je istakao važnost interventnog djelovanja i kratko je rekao:

“Latinska izreka kaže: “Ko pomogne na vrijeme pomogao je dva puta”, a ljudi znaju… “

Donosimo pregled Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava, grant drugim nivoima vlasti od 800 hiljada KM kojeg realizira Ministarstvo privrede USK kao potvrdu realizacije onoga što je usaglašeno na terenu.