„ Umjesto za kupovinu glasova na izborima kroz kojekakve finansijeske pomoći viših nivoa ili npr za finansiranje fantomskih udruženja i manje važnih projekata, kantoni još uvijek mogu ispraviti i svoje ali i greške svih nivoa vlasti.

Svjedočimo najavama još većih poskupljenja hrane, ogrijeva, peleta, goriva itd.  U ovoj krizi svjedočimo i zakašnjelim ili nikakvim reakcijama vlasti.

Ovaj opšti haos na tržištu moguće je ublažiti tako što će se rebalansima budžeta i dodatnim angažmanom na posebna konta doznačiti sredstva za subvencioniranje proizvodnje hrane. Time je moguće ojačati domaću proizvodnju, i moguće je dati doprinos u borbi protiv ovisnosti o uvozu kojeg će biti sve manje jer će zemlje uvoznice prvenstveno čuvati svoje zalihe,“ podsjeća Elvira Selmanović članica Predsjedništva Nezavisnog bloka i gradska vijećnica GV Bihać povodom aktuelnih potreba za ublažavanjem najavljenih poskupljenja i nestašice, te dodaje:

„Moramo potaći domaćinstva da proizvode hranu, barem za one proizvodnje za koje kalendarski nije kasno.

U ovom momentu grantovi koji se nazivaju “ Interventnim“ moraju se isključivo usmjeravati za ovu namjenu jer nestašica i poskupljenja neće čekati na zakašnjele reakcije vlasti. Elaborati za manje važne oblasti i procese ili sredstva za kojekakve strategije, neka malo pričekaju.

One lokalne zajednice koje su finansirale nabavku sadnog materijala, sada imaju priliku da po istom principu, usvajanjem odluka o rebalasima svojih budžeta i usvajanjem odluka koje će dodatno pojačati proizvodnju hrane, da učine dodatni napor u ovoj borbi.

Smatramo da je ovo vrijeme za donošenje pravih odluka a ne za kalkulacije oko pozicioniranja u preizbornom peridou i to kroz neselektivno i pogubno usmjeravanu finansijsku pomoć bilo kojeg nivoa vlasti,“ zakljućuje Selmanović.

Press služba