Nezavisni blok je stranka političkog centra kojoj je osnovi cilj funkcionalna i prosperitetna država Bosna i Hercegovina. Evropska unija i njeni standardi su težnja, a NATO savez sigurnosna mreža kojoj nema alternative. Aktuelne separatističke aspiracije, kao i instistiranje na etničkoj podjeli, te privatiziranje institucija ozbiljni su izazovi na koje Nezavisni blok ima svoj odgovor. Poštovanje i sprovođenje Ustava i zakona, vladavina prava i institucija jeste polazna osnova za daljnje jačanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, moderne, sekularne države čiji je suverenitet i teritorijalni integritet neupitan. Izmjene izbornog zakonodavstva usmjeriti ka tehničkim poboljšanjima, transparetnosti procesa izbora, kao i ispunjavanju međunarodnih sudskih presuda koje traže ravnopravnost građana, te mogućnost da svaki građanin bez obzira na nacionalnost ima mogućnost da ravnopravno bude biran u bilo koji predstavnički ili izvršni organ u Bosni i Hercegovini

EU i NATO, sada!

Ustavna reforma i ispunjavanje četrnaest prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, kroz učešće u izradi nužnih zakonodavnih, strateških i drugih dokumenata, kao i inicijative u zakonodavnim organima različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u skladu sa ustavnim nadležnostima, otvorit će dobivanje kandidatskog statusa i otvaranje pregovora o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, za što je potrebna široka društvena i politička podrška, ali i uvjerenje da je njihovo ispunjavanje korisno za BiH. Nezavisni blok je sa partnerskim strankama političkog centra u Bosni i Hercegovini izradio Platforma ”Evropa, sada!” i nju smatramo važnim dokumentom i putokazom naše aktuelne međunarodne pozicije. Zahvaljujući kontaktima i saradnji Nezavisnog bloka sa međunarodnim predstavnicima, lobiranje u Evropskom parlamentu i kod saveznika iz SAD-a, ostaje permanentna obaveza i zadatak ka izgradnji evropske Bosne i Hercegovine. Članstvo BiH u NATO savezu smatramo sigurnosnim rješenjem za našu zemlju, ali i čitavu regiju. Ovaj vojni i politički savez garant je mira budućim generacijama na našim prostorima. Regionalna saradnja i dalje treba biti faktor integracije svih zemalja zapadnog Balkana u EU.  

Saradnja protiv etno-nacionalizma

Nezavisni blok će uspostaviti partnerski odnos sa civilnim sektorom i akademskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, kako bi koristili znanje, iskustvo i ideje i tako gradili široku društvenu i političku podršku za neophodne reforme. Samo iskorištavanje potencijala koje ima Bosna i Hercegovina i upravljanje na efikasan način mogu stvoriti nove vrijednosti. Nacionalistička politika mora biti otklonjena, a povjerenje naroda i građana u zemlju i njene institucije mora biti vraćeno. Samo na takav način usporit će se egzodus odlaska naših ljudi. To je prioritetni posao i političara, i akademske zajednice, i civilnog društva i stvar opšteg konsenzusa, jer zemlja bez ljudi nije država. A nama svima u Bosni i Hercegovini, više nego ikada, treba – Država, sada! Ovakav pristup treba sadržavati i koncept unutrašnjeg dogovora i nade da mi sami u Bosni i Hercegovini pronađemo put koji će svima značiti mir, stabilnost i prosperitet.

Minimalna plata 1.000 KM, sada!

Podrška privredi neophodna je i u finansijskom i u administrativnom smislu, a to podrazumijeva smanjenje doprinosa za poduzetnike i povećanje minimalne plaće za radnike na 750 KM – odmah, a tokom 2022. ona treba biti 1.000 KM. Naši izabrani zastupnici su više puta tražili ovakav pristup i samo uporedno usvajanje ove dvije mjere rasteretit će privredu ali dati i više ekonomske moći našim građanima. Smanjenje sredstava za birokratiju i državni aparat, uz poštene poticaje i korištenje međunarodnih fondova, uz strateško određenje u kom smjeru treba da ide naša privreda i digitalizacija, vodilje su naše ekonomske strategije. Rast BDP-a i godišnji ekonomski rast od minimalno 6%, rast prosječne plate i usmjerenje ka novim tehnologijama težnje su koje stoje u našim ekonomskim programima. To podrazumijeva da su zelene politike i zaštita životne sredine, kao i koncept održivog razvoja predstavlja našu dominantnu viziju budućnosti. Smatramo da zdravlje naših ljudi i ekologija, očuvanje životne sredine ne smije uopšte biti dovedeno u pitanje, jer sve evropske ekonomije mijenjaju svoja usmjerenja i prioritete, a mi ukoliko želimo da opstanemo moramo raditi na našoj kompatibilnosti i konkurentnosti. Ravnomjeran regionalni razvoj, uz pravedniju raspodjelu javnih prihoda, tako da porodilja, policajac, nastavnik ili bilo koji drugi javni službenik imaju približno slična primanja na čitavom prostoru države.  Zaštita domaće proizvodnje također predstavlja sine qua non u daljnjem strateškom razvoju ekonomije.  Penzioneri zaslužuju da od svoje penzije žive dostojanstveno. Upravo uz mjere koje će dovesti do porasta BDP-a i rasta naše ekonomije, omogućit će da povećanja penzija ne budu simbolična, nego dovoljna za normalan život i prilagođena realnim potrebama potrošačke korpe. Demobilisani borci, invalidne osobe zaslužuju puno veću pažnju, te njihov status vezati uz održiva rješenja i načela pravedne socijalne države.  

Borba protiv nezaposlenosti

Borba protiv nezaposlenosti i posljedica koronakrize ostaju ključni izazovi za Bosnu i Hercegovinu kako bi se zaustavio egzodus stanovništva. Smatramo da je potrebno uspostaviti poseban poticajni fond na nivou Federacije, koji treba da bude glavni instrument usmjeren na pružanje poslovnih prilika svim građanima: zaposlenima, mladima i onima koji traže posao. Postojeći fondovi podrške podložni su stranačkoj korupciji te ih je potrebno restrukturirati. Novi fond treba biti usredotočen na obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje, kao i na jednak pristup kvalitetnom zapošljavanju, socijalnoj uključenosti i borbi protiv siromaštva.

Reset u zdravstvu

Naš zdravstveni sektor i njegovu nefunkcionalnost ogolila je pandemija korona virusa. Korupcija, nepotizam i hronična zapuštenost učinili su da smo u svjetskom vrhu po smrtnosti od COVID-a-19. Zdravstveni sistem treba potpuni reset i mi u Nezavisnom bloku smatramo da reforme moraju započeti čišćenjem dosadašnjih vodećih ljudi u ovom sektoru, kao i uvođenjem provjerenih mjera poput dobrovoljnog privatnog zdravstvenog osiguranja, te uspostavljanjem javno-privatnog partnerstva u javnom zdravstvenom sistemu i omogućavanje ravnopravnog korištenja zdravstvenih usluga na cijelom teritoriju BiH.

Obrazovanjem protiv loših politika

Obrazovanje je također zapušteno i potpuno van prave upotrebe, a o nefunkcionalnosti najbolje govore rezultati PISA testiranja, najvećeg svjetskog istraživanja u obrazovanju, koje je pokazalo da je svaki drugi učenik iz BiH – funkcionalno nepismen, što nas svrstava među najgore u Evropi. Nezavisni blok okrenut je znanju, nauci i omogućenom jednakom pristupu i učešću u obrazovnom procesu. Naši izabrani zvaničnici su tražili i mi ćemo ii dalje insistirati na uvođenju i omogućavanju vrtića za svu djecu, kao i produženog boravka u što više opština u čitavoj zemlji. Obrazovni sistem mora funkcionalno biti usklađen sa potrebama tržišta rada, a obrazovne institucije, posebno one u visokom obrazovanju moraju biti adekvatno vrednovane i akreditirane. Obrazovanje smatramo ključem za borbu protiv loših politika, te jedinoj nadi da će buduće generacije živjeti u boljoj zemlji.

Gender politika, sada!

Poseban značaj Nezavisni blok daje jačanju gender politika i politika ka jačanju pozicije mladih. Naši interni stranački kapaciteti osnaženi su putem Bloka žena i Bloka mladih, te njihove inicijative i ideje daju novu energiju i intenziviranu komunikaciju između građana i političkih zvaničnika na svim nivoima. Sistemska i kontinuirana edukacija i osnaživanje ovih naših mreža, uz zagovaranje ženske solidarnosti na svim nivoima organizovanja nove su vrijednosti koje Nezavisni blok implementira. Kampanje poput ”Školice ravnopravnosti” i ”Jedinstvena porodiljna naknada za sve žene u BiH”, kao i Evropska akademija NB-a, jasno govore o potrebi poboljšanja statusa žena i mladih u našem društvu, uz borbu protiv svih oblika diskriminacije žena u Bosni i Hercegovini i NB je zagovornik potpune sprovedbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Besplatan sport za djecu

Sport svoj djeci. To je egida NB-a. Smatramo da lokalne zajednice, kantoni, entiteti i na kraju država, trebaju omogućiti besplatne škole sporta. Naravno da za sve sportove to nije moguće učiniti, a zbog strateškog opredjeljenja i naše sportske tradicije i naših potencijala, Nezavisni blok smatra da se trebamo fokusirati na škole atletike, košarke, odbojke, rukometa i skijanja. Sport je važan za promociju jedne zemlje i mi smo predlagali strateško usvajanje kalendara sportskih takmičenja, na osnovu kojeg bi se usmjerila finansijska sredstva za podršku sportu i sportistima. NB zastupnici su tražili da se sistemski riješi i nagrađivanje zaslužnih sportista, onih koji su osvajali medalje na velikim takmičenjima.

Progresivna kulturna politika

Aktuelna kulturna politika nema kapacitet da napravi jasne izbore i usmjeri se za dugotrajne prioritete. Modernizaciju strukture ministarstva, imenovanje stručnih ljudi, koji trebaju da kreiraju ambiciozan plan za umjetnost i kulturu u školskim programima, čime bi škola postala centralno mjesto formiranja budućih generacija. NB stoji na stajalištu da je potrebno ohrabriti privatne inicijative, kreiranje fondacija, traženje međunarodnih poticaja, kao i posebne finansijske olakšice kod ulaganja u kulturna dobra. Hstorijsko, kulturno i prirodno naslijeđe staviti u centar preokupacija i ministarstva i države, uz strateško višegodišnje projekcije, prvenstveno usmjerene na razvoj turizma.

Razvoj sela i lokalnih zajednica

Održivi razvoj ruralnih zajednica je veoma važan aspekt rada Nezavisnog bloka. Veliki fokus ćemo dati značajnijoj podršci poljoprivrednicima. Zajedno sa lokalnim poticajima u poljoprivredi, sa nivoa FBiH i kantona oživjeti ovaj kapitalni segment. Turizam i ugostiteljstvo je nešto na čemu treba raditi i investirati. Važno je znati gdje ulagati sredstva, poput uređenja prilaznih puteva svih turističkih lokacija kako bi bili pristupačni posjetiocima. BiH je zemlja sa enormnim kulturno-historijskim potencijalom te ga treba uklopiti u moderne tokove i otvoriti kao potencijal za investitore. Razvijat ćemo koncept etno-sela, uz stimulaciju izgradnje infrastruktue kroz subvencije na način da se investitor oslobodi rente i drugih nameta. Neke lokalne zajednice, naročito na području Unsko-sanskog kantona, zahtijevaju posebnu podršku zbog migrantske krize, i Nezavisni blok će tu uvijek biti zagovornik solidarnosti na prostoru čitave Bosne i Hercegovine.

Populacijska politika, sada!

BiH treba sistem, populacijsku politiku, koja mora se mora voditi primjerima uspješnih zemalja sa pronatalističkim politikama. Ovaj sistem mora obuhvati mjere poput: progresivne dječije dodatke zavisno od broja djece, razne jednokratne porodične dodatke, porodiljsko i roditeljsko odsustvo, porodiljske naknade, odgovarajuću podsticajnu stambenu i kreditnu politiku itd. NB ima svoju izrađenu populacijsku politiku i spreman je implementirati ukoliko budemo u poziciji i mogućnosti da to učinimo. Dijasporu posmatramo kao potencijal i treba je uključiti u proces donošenja odluke, te bi njihovi predstavnici trebali uzeti učešće u donošenju svih strateških dokumenata kako se naši ljudi iz dijaspore ne bi osjećali zapostavljeni. Uz ovakav pristup, možemo graditi prosperitetnu državu i jedino ovako možemo zaustaviti odlazak mladih ljudi!

Nezavisni blok odgovorna je stranka koja razumije aktuelnu poziciju naše države i mi mislimo da postoji snažna snaga na političkom centru i naš cilj je na gore navedenim principima i mjerama zajedno sa drugim političkim subjektima gradimo našu zemlju.