Evropska akademija za političke lidere/ice Nezavisnog bloka održala je II modul pod naziv ”Opći politički okvir u Bosni i Hercegovini”. Na online sesiji učestvovali su polaznici ovog kurikuluma iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Zastupnik NB-a u Parlamentu FBiH i profesor historije Amer Obradović izlagao je na temu ”Historijski kontekst razvoja političkog sistema u Bosni i Hercegovini”, uz osvrt na aktuelni politički okvir u Bosni i Hercegovini, dok je Maja Gasal Vražalica, direktorica NVO Akademija za žene, izlagala na temu ”Civilno društvo – uspjesi i izazovi”.

”Često smo taoci prošlosti i ona nikako da završi na ovom prostoru, zato što postoje njene zloupotrebe i manipulacije. Historija Bosne i Hercegovine je organska i mi smo s pravom i identitetom nezavisna i suverena država. Oni koji poriču državu, poriču i svoju budućnost. Ova akademija će raditi na uključivanju i motiviranju sposobnih ljudi za političko i društveno djelovanje, razvijanje demokratske političke kulture i saradnje na pitanjima od općeg društvenog interesa, pokretanje sredine u kojoj živimo i stavljanja u fokus životnih tema”, kazao je između ostalog Amer Obradović.

Evropska akademija – jednogodišnji program političke edukacije i obuke za mlade lidere iz svih sfera društva, a sa posebnim akcentom na programe ubrzanog pristupa Bosne i Hercegovine euroatlanskim integracijama.

Izvor: patria