Nakon inicijativa za otvaranje graničnih prijelaza i ublažavanje izvjesnih šteta po BiH nakon promjene režima transprta roba od strane Hrvatske, Aida Baručija zastupnica Nezavisnog bloka u PS BiH izvijestila je javnost o pojedinostima sa posljenje, 20. sjednice Predstavničkog doma PS BiH:

“Završena je 20. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj su:

  • Poslanici u prvom čitanju podržali Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH, koji su predložile Mirjana Marinković-Lepić i Aida Baručija, a kojim se vrše izmjene radi obaveze usaglašavanja sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.
  • Poslanici podržali prijedlog zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o interpelaciji poslanika Predraga Kojovića, Nermina Nikšića, Aide Baručije, Saše Magazinovića, Nade Mladine, Zukana Heleza, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta, kojom traže da Predstavnički dom traži od Savjeta ministara da u roku od 60 dana pripremi i dostavi na razmatranje i usvajanje Plan saniranja ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom kovida 19 i oporavka privrede u BiH za period 2021. do 2025. godine.
  • Na današnjoj sjednici usvojena je i inicijativa poslanika Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković Lepić, Saše Magazinovića i Šemsudina Mehmedovića kojom traže da Udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne migracije dostavi parlamentu BiH izvještaj o radu za period od 2018 do 2020. godine.
  • Poslanici podržali modifikovanu inicijativu Predraga Kojovića, Mirjane Marinković Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta kojom traže da se Savjetu ministara predloži da u roku od 180 dana formira centralni nabavni organ radi optimizacije procesa javnih nabavki, postizanja ušteda i povećanja stepena odgovornosti u trošenju budžetskog novca u institucijama BiH, “ podsjeća između ostalog Aida Baručija, zastupnica Nezavisnog bloka u Parlamentarnoj skupštini BiH putem svoje Facebook stranice.