Ahmed Gerin, kandidat Koalicije DRŽAVA za Skupštinu Kantona Sarajevo br 6, podsjeća sve građane Kantona Sarajevo da jedan izabrani zastupnik u nekoj skupštini ili parlamentu treba da je stalno sa svojim sugrađanima a ne samo onda kada su izborne kampanje.

“Kao bivši vijećnik u Općinskom vijeću Centar predlagao sam mnoge inicijative koje su i realizirane a neke su upućene ka višim nivoima kao što je nivo kantona.

Jedna od tih inicijativa je da dječiji dodatak ostvare i porodice koje posjeduju automobile, a što je u momentu predlaganja bilo eliminirajuće za one koji su u potrebi.

Uglavnom su to vozila od 1000 KM ili 2000 KM koja služe za puko preživljavanje tih porodica.

Smatram da svako dijete treba ostvariti pravo na dječiji dodatak bez obzira da li roditelji mogu kupiti ili posredovati u kupovini motornog vozila. Ovo je kao inicijativa Općinskog vijeća Centar dostavljeno kantonalnoj instanci i želja mi je da ispratim njenu realizaciju ali i druge dostavljene inicijative,” ističe Ahmed Gerin kandidat Koalicije DRŽAVA za Skupštinu Kantona Sarajevo na broju 6, naglašavajući da nivo vlasti ne mora biti barijera za rješavanje problema ako je zastupnik građana uporan i odgovoran.

Press služba