Povodom novih pojedinosti vezanih uz kritično stanje Zavoda za rehabilitaciju djece i omladine Pazarić, član GO Nezavisnog bloka i predsjednik OO Hadžići, Admir Mujanović pozvao je javnost na veoma bitne činjenice koje se ne smiju ignorisati u ovom slučaju:

„Jako je čudno da istražni organi ovih dana i u ovom trenutku nisu konstantno prisutni u Zavodu Pazarić. Zašto dosadašnji članovi upravljačkih struktura nisu privedeni i saslušani? Moramo biti svjesni da je u toku moguće prikrivanje dokaza za eventualno počinjeni kriminal. Kako ispraviti vrlo moguće greške koje se tom situacijom mogu desiti? Na osnovu objavljenih snimaka i fotografija, OO Nezavisnog bloka Hadžići oštro osuđuje mogući nehumani odnos prema štićenicima u Pazariću. Smatramo da je Vlada FBiH ponovo pokazala svoje pravo lice i želju da zataška ovaj slučaj, smijenivši i direktora koji je javnosti prezentirao negativnosti u Zavodu. Da Vlada FBiH i članovi upravljačkih struktura nisu imali oraha u džepu i da nisu saučesnici u kriminalu, mislim da bi odluke i reakcije bile drugačije. Smatram da stanje nije bolje ni u ostalim domovima u Kantonu Sarajevo, ali sigurno i u ostatku Bosne i Hercegovine.

Zbog toga, pozivam nadležne da se uključe i da prate ostale domove, da li su to starački domovi, ili domovi za liječenje osoba ovisnih o narkoticima i sl. Moraju se provjeriti i provjeravati sve te ustanove jer sigurno ni tamo nije drugačija situacija, imajući u vidu loše navike kojima se često vode oni koji upravljaju tim ustanovama. Također, pozivamo Eldara Čomora, zastupnika SDA u Parlamentu Federacije BiH koji je član i nadležne parlamentarne komisije da se napokon probudi iz dugogodišnjeg parlamentarnog sna. Dosta je bilo spavanja 12 godina u Skupštini Kantona Sarajevo. Njega se direktno tiče ovaj problem jer se dešava u lokalnoj zajednici u kojoj i on stanuje i odakle je izabran u Parlamant FBiH. Pored ovog problema, njega se direktno tiče i migranstka kriza koja svakim danom galopira na području Općine Hadžići i nedopustiv je ovaj njegov sraman, tihi i ignorantski odnos klasičnog posmatrača na sve ovo“, izjavio je Admir Mujanović, član GO Nezavisnog bloka i predsjednik OO NB Hadžići .

Press služba