Zajednička izjava parlamentarnih stranaka čiji zastupnici iz Federacije BiH kao opozicioni imaju mandate u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine a nakon sastanka povodom neustavne blokade institucija države Bosne i Hercegovine:

Odlučni u namjeri da djelujemo na jačanju i razvoju Bosne i Hercegovine kao savremene demokratske države jednakopravnih građana i naroda, neovisno o njihovoj etničkoj, vjerskoj, spolnoj i bilo kojoj drugoj pripadnosti,Uvjereni da je institut Visokog predstavnika ključni faktor koji garantuje mir, stabilnost i nepristrasan nadzor provedbe civilnih aspekata Općeg okvirnog sprazuma za mir u Bosni i Hercegovini,Usmjereni ka ostvarenju usvojenih strateških vanjsko političkih ciljeva u cilju pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i NATO savezu,Mi, dole potpisani zastupnici u Zastupničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te predsjednici opozicionih političkih subjekata koji su zastupljeni u iznad navedenim domovima državnog parlamenta usvajamo sljedeće

Z A K LJ U Č K E

1. Potpisnici ovih zaključaka insistiraju da se rasprava i odlučivanje vrate u institucije Bosne i Hercegovine, posebno Parlamentarnu skupštinu jer je to jedino mjesto gdje se o tome mogu donijeti odgovarajući zakoni i odluke. Izabrani i imenovani zvaničnici moraju izvršavati svoje ustavne i zakonske obaveze kroz učešće u radu u državnim institucijama i omogućiti institucijama da obavljaju ustavne i zakonske nadležnosti u korist svih građana. Očekujemo da protiv učesnika blokade i sinhronizovanog pothvata rušenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine budu poduzete adekvatne pravne mjere od strane Tužilaštva Bosne i Hercegovine i drugih nadležnih državnih agencija i službi.

2. Pozivamo Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, g. Christianu Schmidta, da djeluje u skladu sa ovlaštenjima Visokog predstavnika određenim Aneksom 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, preciziranim odlukom Vijeća za impementaciju mira Bosne i Hercegovine donesenom 10. decembra 1997.godine u Bonnu, te potvrđenim jednoglasno usvojenom Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinenih nacija broj 1144;

3. Od Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kao neodvojivog dijela ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine u skladu sa Aneksom 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, očekujemo poduzimanje hitnih mjera na otklanjanju trenutne blokade državnih institucija, sankcionisanju odgovornih za kršenje Ustava Bosne i Hercegovine i Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, te stavljanju van snage neustavnog Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima RS-a i Ukaza predsjednice bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske o proglašenju Zakona o neprimjenjivanju Odluke Visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine;

4. Odmah po okončanju protivustavne blokade državnih institucija Bosne i Hercegovine, kao prethodno pitanje, tražimo da oba doma Parlamenta Bosne i Hercegovine razmatraju i usvoje izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine kojim će biti zagarantovana upotreba savremenih tehnoloških pomagala u procesu nadzora i evidentiranja postupka glasanja i prebrojavanja glasova, svođenjem mogućnosti subjektivnog utjecaja ljudskog faktora na cjelokupnu proceduru na namjanju moguću mjeru.

5. Nakon usvajanja gore navedenih izmjena koje će garantirati fer i poštene izbore može se pristupiti Izmjenama i dopunama Ustava Bosne i Hercegovine i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa obavezujućim presudama Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje se tiču strukture, načina izbora i ovlaštenja Predsjedništva Bosne i Hercegovine i domova naroda. Potpisnici zaključaka smatraju kako te izmjene i dopune trebaju biti usvojene kao jedinstven set izmjena i dopuna normativnog okvira u Parlamentarnoj skupštini BiH, na istoj sjednici Predstavničkog doma i Doma naroda;

6. Potpisnici su saglasni da rješavanje pitanja državne imovine mora uvažavati elementarne činjenice: Bosna i Hercegovina je nezavisna, suverena i nedjeljiva država, punopravna članica Ujedinjenih nacija i država koja ima svoj vanjski i unutrašnji suverenitet, kao i pravni i historijski kontinuitet, te da su Odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće.

7. Ideju o preuranjenom zatvaranju Ureda Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini smatramo nedobronamjernim činom, imajući u vidu ozbiljne i sve učestalije i intenzivnije udare na suverenitet Bosne i Hercegovine i pravni poredak uspostavljen Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini. Uvjereni smo da bi eventualna provedba takve ideje u djelo pod trenutnim okolnostima predstavljala čin bespovratnog guranja Bosne i Hercegovine u neizvjesnost i moguće konflikte sa ozbiljnim, razornim posljedicama po cijelu regiju;8. Potpisnici ovog dokumenta iskazuju opredijeljenost da će sagovornike i za rješavanje egzistencijalnih problema građana, zaustavljanja odlaska mladih, partnera opredjeljenih za prosperitet Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta u cilju očuvanja mira i stabilnosti tražiti među građanima i političkim subjektima iz cijele Bosne i Hercegovine.