Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH procjenjuje se da Bosanaca i Hercegovaca u čitavom svijetu ima blizu dva miliona, u 52 zemlje svijeta. To je blizu 50 posto stanovnika ove zemlje, što BiH čini prvom u Evropi i sedmom u svijetu po udjelu iseljenika u odnosu na sveukupno stanovništvo. Isto tako, prema podacima Centralne banke BiH jasno je da bh. dijaspora svake godine u BiH, putem računa šalje više od tri milijarde KM. Trenutni odnos bh. politike prema dijaspori je uzak, pogrešan, paušalan i ne stvara uslove za puno korištenje potencijala. NEZAVISNI BLOK želi osloboditi potencijal bh. dijaspore i pokrenuti politiku koja dijasporu prihvaća kao partnere i koja uključuje mlade, stručne, poduzetne i biznisu okrenute ljude iz dijaspore u razvoj BiH. Također, želimo osigurati da na svakom nivou vlasti postoji jasan plan i strategija odnosa, otvorenosti i podrške države prema dijaspori, od posebnih termina, ureda i šaltera za rad sa dijasporom, ukidanja postojećih taksi za boravak bh. građanima koji danas žive sa porodicama van BiH, osiguravanja udžbenika za nacionalnu grupu predmeta, konzularnih dana u svim udaljenijim gradovima od mjesta sjedišta bh. konzulata i omogućavanje našim ljudima brže i lakše dobivanje dokumenata… Također, na našim izbornim listama osiguraćemo broj mjesta za aktivne predstavnike dijaspore i uključiti ih u direktne procese donošenja odluka u BiH. Ova, kao i brojna druga olakšavanja planiramo postići kroz institucionalnu organizaciju saradnje, pokretanje i provedbu različitih vidova programa, novoga pristupa i politike, te intenziviranja stalne veze i komunikacije sa bh. dijasporom.