Trenutno se sve političke stranke u BiH zalažu za pristupanje BiH u EU, a postoji i deklarativna podrška za što bliže odnose BiH i NATO-a. U stvarnosti, BiH je na začelju procesa približavanja EU i ima najmanje koristi od perspektive članstva, kako u EU tako i u NATO-u. BiH je zemlja koja najmanje koristi predpristupne fondove EU, koja je na začelju u usvajanju zakonodavstva i standarda EU i koja još uvijek nije ni zvanični kandidat za članstvo u EU. Paušalnost i lošim kadrom opterećene vanjska i trgovinska politika BiH su gotovo izolovale našu zemlju od ostatka svijeta i nisu u funkciji privrednih i ekonomskih interesa države BiH. Sve je to rezultat neiskrenog zalaganja i neznanja trenutnih političkih stranaka da povedu BiH, i privredi i građanima omoguće punu korist od onoga što perspektiva članstva u EU i NATO nudi. NEZAVISNI BLOK želi u središte odnosa BiH s EU, NATO i ostatkom svijeta staviti interes BiH, kako njenih građana tako i privrede. Perspektive članstva u obje organizacije se moraju iskoristiti za podršku u provođenju što kvalitetnijih reformi u BiH i razvoja zemlje. Također, vanjska politika mora raditi na otvaranju svijeta za privredu i građane BiH, te biti u funkciji ekonomskih interesa. To možemo postići ako ustanovimo kriterije sposobnosti, kroz osnivanje i rad Diplomatska akademije BiH izaberemo i osposobimo za služenje BiH najbolje diplomate i najsposobnije predstavnike. Da bi to postigli želimo raditi na izradi plana usvajanja EU zakonodavstva i standarda u područjima koji će bitno unaprijediti kvalitet života građana i privrede. Da bi do toga došlo, Nezavisni blok želi za vođenje procesa EU integracija zadužiti tim kvalitetnih i iskusnih ljudi, koji će stvoriti uslove za dogovore o svim važnijim tema, od usvajanja EU standarda i zakona do usvajanja strateških dokumenata koji će omogućiti korištenje predpristupnih fondova EU. Kroz unutrašnji dijalog o prednostima što bliže saradnje i ispunjavanja uslova za članstvo u NATO želimo pokrenuti zaustavljene procese i u ovom segmentu. Vanjsku politiku, naročito trgovinsku, želimo staviti u funkciju interesa građana i privrede BiH, te za otvaranje tržišta i ukidanje brojnih barijera kojima smo danas opterećeni.