Prema nalazima relevantnih međunarodnih organizacija, ali i izvještaju Evropske komisije o BiH, mediji u BiH se nalaze pod političkim pritiskom, a status i fi nanciranje javnih servisa nije adekvatno riješeno. Prečesto su novinari u BiH žrtve pritiska i prijetnji. Od kraja rata do danas BiH i nadležni nivoi vlasti i institucije nisu razvile, usvojili i provele adekvatne politike u oblastima sporta i kulture. Trenutne politike su dio akademske i nevladine zajednice u potpunosti isključili iz procesa promišljanja i donošenja politika, za koje ove zajednice imaju znanje, iskustvo i ideja. Politika se do sada prečesto bavila ovladavanjem akademskom zajednicom i nevladinim sektorom, instrumentalizacijom i marginalizacijom iste. U NEZAVISNOM BLOKU vjerujemo da su od politike nezavisni i slobodni, fi nancijski osigurani i moderni javni emiteri preduslov razvoja demokratske, otvorene i za društvo korisne debate. Iz tog razloga zalagaćemo se za konačno rješenje statusa i fi nansiranja javnih emitera uz uvažavanje struke i iskustava iz zemalja članica EU. U oblastima sporta, kulture i historijskog naslijeđa držimo da je previše problema i izazova koji se mogu riješiti jednostavnim razgovorom, slušanjem i uvažavanjem potreba onih koji rade u ovim oblastima, te usvajanjem i provođenjem rješenja koja predlaže struka. Politika ne smije biti više sluha na zahtjeve i potrebe ovih važnih područja bh. društva. Želimo nastaviti naš direktan i otvoren rad s predstavnicima akademske zajednice i nevladinog sektora za koje će biti mjesta u našem inkubatoru za rješenja problema. Politika mora pokazati više razumijevanja i za vjerske zajednice.