Zastupnik Nezavisnog bloka u Parlamentu FBiH Amer Obradović uputio je danas inicijativu prema Federalnom ministarstvu trgovine kojom traži da se osiguraju značajnija sredstva za prezentaciju bh. proizvođača na međunarodnim skupovima, sajmovima i prezentacijama. Poručuje da postoje privrednici koji su spremni učestvovati u sufinansiranju takvih događaja, ali da institucije moraju dati svoju podršku. „Učešće na međunarodnim sajmovima privrede predstavlja temelj za poslovno povezivanje domaćih proizvođača sa stranim tržištem. Moramo ponuditi znatno veća sredstva, koja će, u preklapanju sa podrškom nižih razina vlasti te doprinosom privrednika i privrednih komora, biti dovoljna za dostojno predstavljanje bosanskohercegovačke privrede na vodećim sajmovima tehnike, hrane, drvne industrije i slično. Tu posebno govorim o događajima kakvi su Anuga u Kelnu i SIAL u Parizu, gdje naša industrija hrane i prerade voća i povrća može napraviti konkretne nove veze“, kazao je Obradović. 

Federalni zastupnik Amer Obradović upozorava da privredne komore nemaju dostatna sredstva za realizaciju ovih aktivnosti, a istvoremeno je nužno podržati i one veće kompanije, koje bi kroz mali segment sufinansiranja mogli napraviti važan iskorak ka investiranju i kreiranju novih radnih mjesta u BiH

„Imali smo nedavno veliki uspjeh naših domaćih kompanija na sajmu autoindustrije u Volfsburgu, u septembru nas čeka sajam tekstila u Izmiru. Sve su to događaji gdje naše kompanije osiguraju svoje učešće prvenstveno se oslanjajući na resurse koje nude međunarodni donatori poput USAID-a, SIDA-e i slično. Ono što mi na tom putu moramo napraviti jeste ponuditi realan okvir gdje ćemo preuzeti tu ulogu donatora, a onda omogućiti da se taj odnos s međunarodnim organizaicijama proširi kao partnerstvo“, napominje Obradović. Zastupnik Obradović smatra da je u trenutku kada se tržište Evropske unije sve više otvara za bosanskohercegovačke proizvode nužno iskoristiti momentum te predstaviti potencijal koji bh. proizvodnja ima, sa svim svojim komparativnim prednostima.

Press služba