Ograničen broj mandata i dvokružni izbor načelnika

Zastupnik Nezavisnog bloka u Parlamentu Federacije BiH Amer Obradović uputio je u parlamentarnu proceduru Zakon o izboru općinskih načelnika i gradonačelnika u Federaciji BiH. Ovim prijedlogom zakona traži se ograničenje broja mandata i mogućnosti reizbora, dvokružni sistem glasanja, te novi mehanizmi kontrole ”prvih ljudi” lokalne samouprave, sa posebnom željom da se zaštite interesi brojno manjinskih etničkih grupa u općinama/gradovima širom ovog bh. entiteta.

“Zakon o izboru općinskih načelnika i gradonačelnika u Federaciji Bosne i Hercegovine predviđa ograničenje mogućnosti kandidature na maksimalno dva mandata, kako bi se konačno zaustavila samovlada i višegodišnje zloupotrebe javnog budžeta za reizbor ljudi koje su ove pozicije u nekim mjestima zauzeli po dvije decenije i više. Također, predviđeno je uvođenje drugog kruga glasanja između dva kandidata sa najviše glasova, kako bi izabrani kandidat zaista imao apsolutnu podršku u lokalnoj zajednici. Ovim bi se otvorio prostor i da građani iz etnički brojno manjinskih grupa u određenim mjestima budu grupa kojoj se kandidati obraćaju, gdje bi oni bili prevaga u odnosu na sadašnju situaciju gdje su ignorisani i zanemareni. Budući načelnici i gradonačelnici bi morali uzimati u obzir širu sliku što bi ih onemogućilo u obraćanju jednoj skupini ili fokusiranju na određene sredine”, pojašnjava Obradović.

Predloženi Zakon planira i izbor zamjenika načelnika/gradonačelnika koje bi biralo vijeće, a koji bi morao biti izabran iz reda drugog konstitutivnog naroda ili Ostalih.

“To bi bio jedan korak naprijed u sredinama gdje postoji strahovlada poput mog Stoca, u kojem jedna etnička grupa ima ekskluzivitet za većinu funkcija. Ovo je nadopunjeno i održavanjem postojećeg ‘balansa’ sa rukovodećim pozicijama u vijeću, što je mali korak naprijed. Prepušteno je lokalnim zajednicama da odrede šta će funkcija zamjenika gradonačelnika/načelnika značiti, a u skladu sa dodjelom određenih nadležnosti koje po Zakonu pripadaju gradonačelniku/načelniku. Vjerujem da bi ovo mogao biti temelj i za lex specialis po pitanju Grada Mostara kada to pitanje ponovno dođe na dnevni red, gdje bi se Statutom moglo odrediti da gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika moraju supotpisivati ključne odluke”, dodaje Obradović.

U prošlom mandatu je svoje prijedloge ovog rješenja davao federalni zastupnik Gratz, a Obradović kaže da prijedlog ima slične osnove, ali da je išao dalje sa osmišljavanjem rješenja koja bi mogla ponuditi mehanizme jedinstvenog rješavanja statusa izbora u Gradu Mostaru i Gradu Sarajevu, te konačno izbiti ”argumente HDZ-a” koji uporno žele sačuvati status quo u Mostaru.

“Moramo biti strana koja zagovara Mostar kao jedinstven grad, te nudi rješenja koja će osigurati da tu nema političke dominacije i segregacije kakva se danas dešava u mom Stocu. Ako smo iskreni u toj namjeri, onda moramo napraviti iskorak u gradovima i mjestima poput Sarajeva, Tuzle, Zenice, Bihaća. Mi sada svjedočimo situaciji gdje su izbori prilika za prepucavanje, a ja hoću da kroz ovo rješenje stvorimo okolnosti gdje kandidat koji ne želi dijalog sa marginalizovanim grupama, koji nije spreman otići od ‘stranačke baze’ i koji se isključivo uzda u ucjene i kontrolu javnih sredstava – ne može biti siguran da će dobiti izbore”, zaključio je Obradović.

Press služba