Zašto Upravljanje „Migrantskom krizom“ nije postavljeno kao osnov za  dogovor  prilikom formiranja vlasti u BiH?

Skupština Unsko-sanskog kantona održala je tematsku sjednicu posvećenu migrantskoj krizi i ista je rezultirala usvajanjem seta zaključaka koji su jednoglasno usvojeni.

Zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić istakao je da su građani USK godinu i pol dana taoci nerada državnih  institucija koje su nadležne za upravljanjem migrantskom krizom.

„Skupština Unsko-sanskog kantona daje punu podršku aktivnostima Vlade USK, Operativne grupe na nivou USK, te predstavnicima MUP-a USK, Crvenog križa i zdravstvenim radnicima, te se zahvaljujemo građanima USK koji su pokazali nemjerljivo razumijevanje i strpljenje. Danas smo istakli sve normativne i operativne nedostatke u (ne)postupanju  institucija koje su nadležne za ovu oblast. Ono sa čime se suočavamo nije tek banalno nepostupanje institucija, već smatramo da je u pitanju ciljana i dobro planirana aktivnost prebacivanja  migranata na teritorij USK. Detektirali smo potrebu donošenja ili izmjena više zakona na nivou BiH i FBiH, te tražimo od Vijeća ministara i Vlade FBiH da odmah pristupe njihovim izmjenama.  Neprihvatljivo je da ovaj problem koji je ogolio i ukazao na sav nerad i neefikasnost velikog broja institucija nije dio pregovaračkih osnova onih koji razgovaraju o formiranju Vlasti u BiH. Za nas koji živimo u USK ovo je primaran problem i svojim postupanjem svi pokazuju svoj odnos prema građanima USK” – zaključio je Nisvet Jusić.