Amer Obradović, zastupnik Nezavisnog bloka u Parlamentu Federacije BiH, uputio je prema Vladi Federacije BiH inicijativu kojom traži donošenje jedinstvenog zakonskog okvira koje će urediti kriterije, principe, obaveze različitih razina vlasti te budžetski okvir za nagrađivanje vrhunskih sportskih rezultata i sistemsku podršku talentima u sportu. Obradović je predstavio i druge prijedloge, za koje smatra da je važno organizovati posebnu tematsku sjednicu Parlamenta Federacije BiH. “Postojala su očekivanja od donošenja Zakona o sportu na nivou Bosne i Hercegovine, međutim, i dalje nije riješena sistemska podrška vrhunskim sportistima. Također, kada bi se određeni vrhunski rezultati dogodili, nagrađivanje bi išlo stihijski, gdje bi političari – od lokalnih načelnika do ministara i premijera koristili uspjeh sportista za vlastitu promociju, a nagrade bi najčešće bile simbolične, paušalne i nedovoljne da pomognu dalje vrhunske rezultate”, kazao je Obradović.

“Jedinstvenim propisom bismo utvrdili kriterije i rasporedili obaveze između različitih razina vlasti. Ne smije nam se dešavati da članovi jedne ekipe koja je ostvarila vrhunski rezultat dobiju različite nagrade od svojih jedinica lokalne samouprave, umjesto da im, barem na nivou Federacije, osiguramo istovrsnu i adekvatnu podršku. Istovremeno, ne možemo čekati da se na državnom nivou poslože prilike i čekati rješenje ovog pitanja, a da pritome osvajači olimpijskih medalja nemaju nikakva prava”, napominje Obradović.

Amer Obradović upućuje da ovo nije jedini problem na polju podrške države sportu, te da Parlament Federacije mora ponuditi svoja rješenja i predložiti sistemsko rješavanje brojnih neriješenih pitanja u sportskoj djelatnosti. “Federacija BiH mora imati jedinstvenu evidenciju udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, moramo imati bazu vrhunskih sportista. Potrebno je dalje regulisanje nadzora nad stručnim radom u oblasti sporta, posebno sa maloljetnicima. Također, moramo se odrediti u smislu jednakih uslova za podršku sportske projekte koji uključuju osobe sa invaliditetom, i one koji uključuju žene. Ne može razvoj ženske škole fudbala biti manje cijenjen od desetina muških škola fudbala. Jednostavno, sistem mora tu promijeniti odnos. I konačno, ponovo se vraćamo na priču o nagradama. Izuzetno je važno utvrditi i kriterije i uslove koji se tiču stipendiranja sportskih talenata i vrhunskih sportista. Redovna podrška je mnogo važnija od onoga što se desi kada ste već napravili uspjeh”, zaključio je Obradović.

Ovu inicijativu podržavaju brojni sportisti i sportski radnici. Članica FIBA-ine Kuće slavnih, legendarna košarkašica i reprezentativka Razija Mujanović kaže: ”Ova inicijativa je važna za nas sportiste. Njome se pokušava dati i poticaj mladim ljudima da se bave sportom, da neko u ovoj zemlji cijeni tvoje rezultate. To treba zakonski regulisati. Zaslužni sportisti u potpunosti svoje iza ove inicijative.” Inicijativu je podržao i Armin Topalović, selektor ženske karate reprezentacije BiH do 14 godina, kao i brojni drugi sportisti.

Press služba